วันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2552

[955] D/L ครบชุด ‘ ไฟล์สุนทรพจน์ Obama’ รับตำแหน่ง

สวัสดีครับ
สุนทรพจน์ที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นาย Barack Obama กล่าวเมื่อเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 หลายคนบอกว่าเป็นสุนทรพจน์เกรด A++

สำหรับพวกเราในแง่ศึกษาภาษาอังกฤษ ท่านจะให้เกรดอะไร เชิญศึกษาจากไฟล์ครบชุดข้างล่างนี้ และให้เกรดเอาเองครับ

1.อ่านสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษhttp://edition.cnn.com/2009/POLITICS/01/20/obama.politics/index.html

2. อ่านคำแปลสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษเทียบภาษาไทย
http://www.buildingthailand.net/content/view/206/1/

3. ชมวีดิโอ online ขณะกล่าวสุนทรพจน์ จาก YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=VjnygQ02aW4

4. ดาวน์โหลดไฟล์วีดิโอกล่าวสุนทรพจน์ (mp4) คลิก (96.5 MB)

5. ดาวน์โหลดไฟล์กล่าวสุนทรพจน์ mp3 คลิก (20 MB)

ลิงค์เดิม: [942] ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนที่ 44

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

ไม่มีความคิดเห็น: