วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2552

[947] การอกเสียง top-stop, park-spark, kill-skill

สวัสดีครับ

มีเรื่องง่าย ๆ ที่ผมไม่รู้จะไปถามใครอยู่เรื่องหนึ่ง คือในดิกชันนารี อังกฤษ ไทย หลายเล่มที่วางขายในท้องตลาดเมืองไทย ทำไมเขาให้เสียง s ที่นำหน้า t, p, และ k อย่างนั้นนะ

เรารู้ว่า t ออกเสียง แต่ st ใคร ๆ ก็รู้ว่า ต้องออกเสียง สต ไม่ใช่ สท ท่านไม่เชื่อผมก็คลิกฟังการออกเสียงข้างล่างนี้ก็ได้ครับ ผมเอามาจาก Webster Dictionary ดิกอันดับ 1 ของสหรัฐอเมริกา จะได้ยืนยันว่าผมไม่ได้มั่ว

คลิกฟังดูซีครับ

top-stop

http://www.merriam-webster.com/dictionary/top

http://www.merriam-webster.com/dictionary/stop


และ tart-start

http://www.merriam-webster.com/dictionary/tart

http://www.merriam-webster.com/dictionary/start

และเรารู้ว่า p ออกเสียง แต่ sp ใคร ๆ ก็รู้ว่า ต้องออกเสียง สป ไม่ใช่ สพ ท่านไม่เชื่อผมก็คลิกฟังการออกเสียงข้างล่างนี้ได้อีกเช่นกัน

peak-speak

http://www.merriam-webster.com/dictionary/peak

http://www.merriam-webster.com/dictionary/speak

และ park-spark

http://www.merriam-webster.com/dictionary/park

http://www.merriam-webster.com/dictionary/spark

อันดับสุดท้าย เรารู้ว่า k ออกเสียง แต่ sk ใคร ๆ ก็รู้ว่า ต้องออกเสียง สก ไม่ใช่ สค ท่านไม่เชื่อผมก็คลิกฟังการออกเสียงข้างล่างนี้ได้อีกเช่นกัน

kill-skill

http://www.merriam-webster.com/dictionary/kill

http://www.merriam-webster.com/dictionary/skill

และ kin-skin

http://www.merriam-webster.com/dictionary/kin

http://www.merriam-webster.com/dictionary/skin

ผมเชื่อว่า ท่านคงมีเหตุผลของท่าน ที่ให้คำอ่านไว้อย่างนั้น แต่ผมไม่ทราบจริง ๆ ว่าอะไรคือเหตุผล ท่านใดทราบช่วยบอกหน่อยเถอะครับ

พิพัฒน์

pptstn@yahoo.com

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณมากครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พึ่งสังเกตเหมือนกัน

ผมว่าภาษามัีนก็อย่างนี้แหละครับ

ไม่ค่อยแน่นอน