วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

[823]ข้อสอบ error identification 1,500 ข้อพร้อมเฉลย


สวัสดีครับ
ในบรรดาข้อสอบแกรมมาร์ทั้งหลาย ผมชอบประเภท error identification มากที่สุด เพราะมันวัดความสามารถว่าเราแม่นแค่ไหนในหลักเกณฑ์ทางภาษา

แต่ถ้ามองอีกแง่หนึ่ง ข้อสอบประเภทนี้ไม่ได้วัดแกรมมาร์เท่านั้น แต่วัด writing ด้วย โจทย์ที่ให้มานั้นมักจะคล้าย ๆ กันคือ บอกจุดมา 4 จุด และให้เราชี้ว่า จุดไหนผิด หรือบางทีให้บอกด้วยว่าต้องแก้อย่างไรถึงจะถูก หรือบางทียากไปกว่านี้คือไม่บอกจุดอะไรเลย แต่ให้บอกว่าประโยคที่ให้มานี้ตรงไหนผิด และผิดอย่างไร ผมจึงถือว่าข้อสอบประเภทนี้เป็นข้อสอบประเภท writing มากกว่าแกรมมาร์ ถ้าฝึกทำบ่อย ๆ จะช่วยเพิ่มพูนทักษะด้านการเขียน หรือ writing skill
และท่านก็ต้องไม่ลืมว่า การเขียนและการพูดเป็นทักษะพี่น้องกัน คือเป็นทักษะที่ต้องแสดงออกเหมือนกัน คือเริ่มจากสมองเหมือนกัน ในขณะที่ทักษะหนึ่งไปออกทางมือ แต่อีกทักษะหนึ่งกลับไปออกทางปาก อย่างไรก็ตาม พี่น้องก็ต้องช่วยเหลือกันเป็นธรรมดา การเขียนจึงเป็นการฝึกพูดด้วยมือ และการพูดก็คือการฝึกเขียนด้วยปาก

ที่เว็บนี้  → http://www.englishdaily626.com/error_identification.php
มีข้อสอบประเภท Error identification ให้ทำ 151 ชุด ๆ ละ 10 ข้อ (ณ วันนี้ 9 ธค  60) รวมเป็นข้อสอบทั้งหมด 1,510 ข้อ มีเฉลยให้ด้วยครับ

พิพัฒน์

5 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณน่ะค่ะ

Easy Make Money Thailand กล่าวว่า...

ขอบคุณอีกจ้า เป็นอีกเรื่องที่อ่อนมาก ๆ เจอทีไรเกิดอาการเอ๋อเหรอทุกที หุ ๆ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบพระคุณมากๆครับ

Unknown กล่าวว่า...

ขอบคุณนะคะ หาอยู่พอดี จุใจมากเลยพันกว่าข้อ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณมากๆจริงๆ ครับ