วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551

[811]ไฟล์ ppt แนะนำผู้ที่จะไปทำงานต่างประเทศ

สวัสดีครับ
ผมมีโอกาสไปเข้ารับการอบรมครั้งหนึ่ง ซึ่งมีการแนะนำวิทยากรซึ่งจะเป็นผู้อบรมแรงงานไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศ และผมได้ไฟล์ PowerPoint มาชุดหนึ่ง มี 101 เฟรม เนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้ ครับ
ช่วงที่ 1 เตรียมการก่อนเดินทาง
ช่วงที่ 2 ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงที่ 3 ในเครื่องบิน
ช่วงที่ 4 เมื่อเดินทางถึงสนามบินปลายทางในต่างประเทศ

แม้ใน ไฟล์ PowerPoint ที่ผมนำมาให้ท่านดาวน์โหลดในวันนี้จะประกอบด้วยภาพและคำชี้แจงในแต่ละเฟรมเพียงสั้น ๆ แต่ผู้ที่เคยเดินทางไปต่างประเทศบ่อย ๆ พอมองปั๊บก็จะสามารถเข้าใจรายละเอียดได้ทันที ท่านที่ทำหน้าที่เป็นวิทยากรเกี่ยวกับเรื่องนี้น่าจะได้รับประโยชน์จากไฟล์ชุดนี้มากพอสมควรทีเดียว

สำหรับผู้ที่ไม่เคยขึ้นเครื่องบินหรือไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศเลย ผมก็คิดว่าแม้จะไม่มีคำอธิบายเป็นรายละเอียด แต่ถ้าพยายามทำความเข้าใจภาพและข้อความ ก็น่าจะได้เนื้อหาอะไรพอสมควรทีเดียว
goabroad_1.ppt
goabroad_2.ppt
goabroad_3.ppt
goabroad_4.ppt

ขอขอบคุณ อาจารย์อิสเรศ รุ่งณรงค์รักษ์ หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมของบริษัทการบินไทยเป็นอย่างยิ่งครับ ที่อนุญาตให้นำ PowerPoint ชุดนี้เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้

พิพัฒน์
GemTriple@gmail.com

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไม่เห็นมีไฟล์เลยค่ะ ลบแล้วรึป่าวคะ

pipat - blogger กล่าวว่า...

ขอบคุณครับที่แจ้ง แก้ไขแล้วครับ
พิพัฒน์