วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554

[1710] random word generator

สวัสดีครับ
วันนี้ขอแนะนำ 2 เว็บที่เป็น random word generator ซึ่งเป็นการเล่นเพื่อเพิ่มคำศัพท์
เมื่อคลิก Refresh ก็จะเป็นคำใหม่

เว็บที่ 1: ศัพท์ + ความหมาย + ภาพ
http://www.randomword.net/

เว็บที่ 2: ศัพท์ + ความหมาย +ประโยคตัวอย่าง
RANDOM WORD GENERATOR
http://www.world-english.org/tests.htm

แถม:
RANDOM PHRASAL VERB GENERATOR
http://www.anglik.net/konkurs.htm

RANDOM ENGLISH SLANG GENERATOR
http://www.world-english.org/slang.htm

พิพัฒน์
GemTriple@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: