วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554

[1696]ด/ลEnglish Grammar Practice for Thai Students

สวัสดีครับ
หนังสือที่ขอแนะนำให้ท่านดาวน์โหลดวันนี้ ชื่อ English Grammar Practice for Thai Students (แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ) เรียบเรียงโดย อ.ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุ๊ก) มีทั้งหมด 18 บท (276 หน้า) แต่ละบทมีคำอธิบายไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย และตามด้วยแบบฝึกหัดทั้งแบบเลือกตอบและเติมคำ

 ดาวน์โหลดหนังสือ  คลิก

พิพัฒน์
GemTriple@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: