วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554

[1708] แนะนำ ทดสอบศัพท์ อังกฤษ < - > ไทย หลายเว็บ

สวัสดีครับ
วันนี้ผมมีการทดสอบศัพท์ อังกฤษ < - > ไทย หลายเว็บ มาแนะนำ
สนุก น่าสนใจ และท้าทายดีครับ

ภาษาอังกฤษ (เบื้องต้น)
1. หาความหมายจากประโยค
http://www.thaiall.com/quiz/test10.php?subj=engl101
เมื่อคลิก Refresh จะได้ข้อสอบชุดใหม่

2. เติมคำให้ประโยคสมบูรณ์
http://www.thaiall.com/quiz/test10.php?subj=engl102
เมื่อคลิก Refresh จะได้ข้อสอบชุดใหม่

3. หาความหมายจากประโยค
http://www.thaiall.com/quiz/test10.php?subj=engl103
เมื่อคลิก Refresh จะได้ข้อสอบชุดใหม่

แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น
1.(Perl ตรวจหลังทำเสร็จ 5 ข้อ)
http://www.thaiall.com/cgi/quiz.pl?englishbasic&5
เมื่อคลิก Refresh จะได้ข้อสอบชุดใหม่

2.(Perl ตรวจหลังทำเสร็จ 30 ข้อ)
http://www.thaiall.com/cgi/quiz.pl?englishbasic&30
เมื่อคลิก Refresh จะได้ข้อสอบชุดใหม่

3.(Javascript เฉลยทันที 5 ข้อ)
http://www.thaiall.com/cgi/quizjava.pl?englishbasic&5
เมื่อคลิก Refresh จะได้ข้อสอบชุดใหม่

4.(Javascript เฉลยทันที 30 ข้อ)
http://www.thaiall.com/cgi/quizjava.pl?englishbasic&30
เมื่อคลิก Refresh จะได้ข้อสอบชุดใหม่

แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก)
ระดับ TOEFL, GMAT, GRE และ ENTRANCE
ข้อสอบชุดนี้ ท่านจะไม่เบื่อ เพราะสุ่มทั้งคำถาม และตัวเลือก จากศัพท์ 9000 คำ

1.ทำข้อสอบ 5 ข้อ เหมาะกับผู้รีบเร่ง
เมื่อคลิก Refresh จะได้ข้อสอบชุดใหม่
อังกฤษ - ไทย
http://www.thaiall.com/cgi/qvoch.pl?5&E
ไทย - อังกฤษ
http://www.thaiall.com/cgi/qvoch.pl?5&T

2. ทำข้อสอบ 30 ข้อ เหมาะกับผู้ต้องการเรียนรู้อะไรแปลกใหม่
เมื่อคลิก Refresh จะได้ข้อสอบชุดใหม่
อังกฤษ - ไทย
http://www.thaiall.com/cgi/qvoch.pl?30&E
ไทย - อังกฤษ
http://www.thaiall.com/cgi/qvoch.pl?30&T

3.ทำข้อสอบ 60 ข้อ เหมาะกับผู้ที่ต้องการทดสอบความรู้ของตน
เมื่อคลิก Refresh จะได้ข้อสอบชุดใหม่
อังกฤษ - ไทย
http://www.thaiall.com/cgi/qvoch.pl?60&E
ไทย - อังกฤษ
http://www.thaiall.com/cgi/qvoch.pl?60&T

ทดสอบศัพท์ อังกฤษ - ไทย
http://iteslj.org/v/th/

ทดสอบภาษาอังกฤษ
http://www.engtest.net/

แถม: ภาษาอังกฤษสำหรับด็กเล็ก ๆ
http://www.karn.tv/english.aspx
http://www.lovekid.com/html/englishalphabet/main_engalphabet.htm
http://202.143.162.220/httpdocs/project/B5.html
http://forum.khonkaenlink.info/index.php?topic=85291.0
http://www.mediafire.com/?ztdmnjyydjj

พิพัฒน์
GemTriple@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: