วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553

[1688] เรียนภาษาอังกฤษกับ e-card

สวัสดีครับ
มีหลายเว็บที่เขามีบริการ (ฟรี และ เสียเงิน) ให้เราเข้าไปส่ง e-card ให้แก่บุคคลในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งสามารถส่งได้ทั้งปี ทั้งในวันเทศกาล เช่น ช่วงนี้ก็คือ วันคริสตมาส หรือวันขึ้นปีใหม่ หรือโอกาสพิเศษที่ไม่ใช่เทศกาล เช่น วันเกิด วันแต่งงาน เป็นต้น

e-card ที่ส่งทางอินเทอร์เน็ต และผู้รับก็รับผ่านหน้าคอมฯทางอินเทอร์เน็ตเช่นกัน มีบางอย่างที่พิเศษกว่า card ที่เป็นกระดาษ เพราะ e-card จากเว็บเหล่านี้ สามารถทำเป็นภาพและข้อความเคลื่อนไหว และมีเสียงดนตรีเพราะ ๆ ประกอบ ทำให้บางครั้ง e-card สามารถเป็นภาชนะที่บรรจุความรู้สึกจากผู้ส่งไปยังผู้รับได้มากกว่า card ธรรมดา

สำหรับท่านผู้อ่านบล็อกนี้ ซึ่งสนใจในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ผมขอแนะนำ 3 เว็บข้างล่างนี้ซึ่งท่านสามารถส่ง e-card ไปยังคนที่ท่านรักชอบพอได้ ผมดึงลิงค์มา 2 เทศกาล คือ วันคริสตมาส และวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งก็อยู่ในช่วงนี้พอดี สิ่งที่ผมขอชักชวนก็คือ ท่านสามารถศึกษาภาษาอังกฤษเพราะ ๆ กินใจจากข้อความที่ปรากฏใน e-card เหล่านี้

และมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่ามีประโยชน์เป็นพิเศษ คือ e-card ที่ให้กำลังใจ คือมีลักษณะเป็น inspirational ข้อความเหล่านี้ให้กำลังใจทั้งแก่ผู้ส่งและผู้รับ และผมได้ดึงลิงค์มาไว้ที่เว็บข้างล่างนี้ด้วย

นอกจากส่ง e-card ใน วันคริสตมาส, วันขึ้นปีใหม่ และการ์ดให้กำลังใจแล้ว ท่านยังสามารถส่ง e-card ในโอกาสอื่น ๆ ได้อีกมากมาย หรือแม้ว่าท่านจะไม่ได้ส่ง e-card ให้ใครเลย ท่านก็ยังสามารถจดจำถ้อยคำดี ๆ จากการ์ดเหล่านี้ไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ ได้โดยดัดแปลงใช้ตามความเหมาะสม
เชิญครับ...

ถ้า e-card หน้าจอท่านมีขนาดเล็กเกินไป ทำให้อ่านข้อความได้ไม่ชัด ให้ท่าน
-กด F11
-กด Control ++

www1.bluemountain.com
วันคริสตมาส
วันขึ้นปีใหม่
ส่งข้อความให้กำลังใจ

www.123greetings.com
วันคริสตมาส
วันขึ้นปีใหม่
ส่งข้อความให้กำลังใจ

www1.egreetings.com
วันคริสตมาส
วันขึ้นปีใหม่
ส่งข้อความให้กำลังใจ

พิพัฒน์
GemTriple@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: