วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553

[1683] รับพรจากพระ ในวาระขึ้นปีใหม่

สวัสดีครับ
พรจากพระเนื่องในวันปีใหม่ข้างล่างนี้ ผมรวบรวมไว้เพื่อติดบอร์ดนิทรรศการเนื่องในกิจกรรมขึ้นปีใหม่ของที่ทำงาน เป็นพรที่พระสุปฏิบัติหลายรูปได้ให้แก่คนไทยใน พ.ศ.ต่าง ๆ ที่ผ่านมา ผมเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านเช่นกัน จึงขอนำมาลงไว้ในบล็อกนี้ด้วย

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ปีใหม่แล้ว
อัญเชิญพระสรณะแก้วครบองค์สาม
ทรงแผ่รัตนรังสีที่แสนงาม
พระบารมียังทุกยามให้รื่นรมย์

ไกลความทุกข์ความยากที่มากมี
ทุกชีวิตในโลกนี้ไกลขื่นขม
เย็นชื่นฉ่ำด้วยพุทธธรรมประโปรยพรม
เป็นอุดมปีใหม่จากใจพระ
แหล่งที่มา
www.watbowon.com

พระอาจารย์มหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี)
อาตมามีพลัง 4 ประการเป็นส.ค.ส. ปีใหม่ เพื่อความสุขของสังคมไทย คือ
1.พลังปัญญา ลดความรู้สึกลงใช้เหตุผลให้มากขึ้น
2 .พลังความเพียร ลดการพึ่งไสยศาสตร์ลง ใช้การพึ่งตนเองให้มากขึ้น
3.พลังความสุจริต ขอให้เราลดทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบลง แล้วเพิ่มความโปร่งใสให้มากขึ้น
4. พลังสามัคคี ลดความเห็นแก่ตัวลง แล้วเพิ่มการเห็นแก่ส่วนรวมให้มากขึ้น
จึงจะเรียกว่าบุญทั้ง 4 ประการ ที่สร้างสรรค์สังคมไทย
แหล่งที่มา
www.vimuttayalaya.net

ท่านปัญญานันทภิกขุ
ขึ้นปีใหม่...มาร่วมใจประพฤติธรรมดังนี้กันเถิด
1. มีความเคารพธรรมยิ่งชีวิต
2. มีความรักเพื่อนมนุษย์ไม่จำกัด
3. อย่าทำตนให้เป็นพิษเป็นภัยแก่ใคร ๆ
4. อย่ามัวเมาในวัตถุจนลืมคุณค่าทางจิตใจ
5. หมั่นตรวจสอบตนเองบ่อย ๆ
6. หมั่นแก้ไขตนเองให้ดีขึ้นทุกวินาที
7. สามัคคีดีกว่าความแตกแยก
แหล่งที่มา
www.panya.iirt.net

ท่านพุทธทาสภิกขุ
อันปีใหม่ นั้นต้องดี กว่าปีเก่า
ใหม่เปล่าๆ ไม่มีดี นี้ไม่ไหว
ดีแต่ปาก ใจไม่ดี ดีทำไม
ให้ผีไย เย้ยเยาะ เหมาะหรือเรา

สะอาดกว่า สว่างกว่า สงบกว่า
เรียกว่าใหม่ ยิ่งขึ้นมา อย่ามัวเขลา
ใกล้นิพพาน ยิ่งขึ้นไป ไม่หลงเงา
เรียกว่าเรา มีปีใหม่ ใหม่จริง เอย
แหล่งที่มา
www.buddhadasa.com
www.buddhadasa.in.th/index_main.php


พระพยอม กัลยาโณ
ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่เราตั้งท่ารับความทุกข์มากกว่าเที่ยวเตร่หาความสุข เพราะเมื่อทุกข์มาจะไม่มีภูมิคุ้มกัน อย่าลืมพุทธวิธีชุบชีวิตยามตกอับ
แหล่งที่มา
www.kanlayano.org

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
ใกล้จะเปลี่ยน พ.ศ.ใหม่แล้ว อายุของคนก็แก่ไปตามวันตามเวลาเหมือนกันทุกวัน เพราะฉะนั้น จะให้ความสามัคคีกันอยู่เสมอต้นเสมอปลายตลอดปีตลอดชาติ อย่าไปแตกความสามัคคีกันเดอลูกหลานเด้อ ถ้าแตกสามัคคีกันแล้ว ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็อยู่ไม่ได้ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะอยู่ได้ก็เพราะลูกหลานรักกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่คิดจะแตกจะแยกกัน บ้านเมืองอยู่ดีกินดี สบายจิตใจกันทั้ง 2 ทาง
แหล่งที่มา
www.dhammathai.org/monk/sangha45.php

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
วันนี้ก็เป็นงานปีใหม่ถือกันทั่วประเทศไทยของเรา ดีไม่ดีทั่วโลกถืองานปีใหม่ ให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นคนดี งานปีใหม่มันขึ้นอยู่กับเรานะ ปีใหม่ปีเก่าขึ้นอยู่กับเราจะทำตัวให้เลวหรือให้ดีขึ้นเท่านั้นละ ให้พากันตั้งใจปฏิบัติตัวให้เป็นคนดี ถ้าเป็นคนดีแล้วอยู่ไหนดีหมด สุขหมดนั่นแหละ
แหล่งที่มา
www.luangta.com

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
งานปีใหม่นี้ก็เพื่อรับเอาพรความสุขปีใหม่ ส่งท้ายปีเก่าเหมือนกัน ฉะนั้นจึงควรพูดถึงพรอันเราทั้งหลายจะพึงได้รับในปีใหม่นี้ คืออะไร และอะไร ในปีเก่าที่เราทั้งหลายควรส่งเสียให้พ้นๆไป มิใช่อะไรก็รับเอาทั้งหมด และส่งเสียทั้งสิ้น…
ศิริมงคลอันเป็นผลให้เกิดความสุขความเจริญจะเกิดขึ้นแก่คนเราก็ต้องอาศัยการกระทำความดีด้วยกาย วาจา และใจ ให้เป็นประทักษิณ... มิใช่อยู่เฉยๆ เมื่อขึ้นปีใหม่วันที่ ๑ มกราคมแล้ว พรปีใหม่ก็จะเข้ามาสวมเอาเลย
แหล่งที่มา
http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/lp_thes/lp-thes-index.htm

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
วันเวลาที่หมดไปสิ้นไปโดยไม่ได้ทำอะไรที่เป็นคุณประโยชน์แก่ตัวเอง ในชีวิตที่เกิดมาในโลก และได้พบพระพุทธศาสนานี้ ช่างเป็นชีวิตที่น่าเสียดายยิ่งนัก เวลาแม้เพียงหนึ่งนาทีที่ผ่านไปนั้น แม้ว่าจะทุ่มเงินจำนวนมหาศาล สักสิบล้านร้อยล้านบาท ก็ไม่สามารถซื้อกลับคืนมาได้
สิ่งที่น่าเสียดายในโลกนี้ จะมีอะไรน่าเสียดายเท่ากับปล่อยวันเวลาผ่านเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ แม้จะเพียงแค่นาทีเดียวก็ตาม เสียอะไรก็ได้ แต่อย่าให้เสียใจ
แหล่งที่มา
http://www.dharma-gateway.com/monk/monk_biography/lp-sim/lp-sim-hist-index.htm

หลวงพ่อชา สุภัทโท
เธอจงระวังความคิดของเธอ
เพราะความคิดของเธอ
จะกลายเป็นความประพฤติของเธอ

เธอจงระวังความประพฤติของเธอ
เพราะความประพฤติของเธอ
จะกลายเป็นความเคยชินของเธอ

เธอจงระวังความเคยชินของเธอ
เพราะความเคยชินของเธอ
จะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอ

เธอจงระวังอุปนิสัยของเธอ
เพราะอุปนิสัยของเธอ
จะกำหนดชะตากรรมของเธอชั่วชีวิต
แหล่งที่มา
www.watnongpahpong.org

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
การใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ก็อยู่ในหลักของความไม่ประมาทนั้นเอง คือ เราต้องมีความกระตือรือร้น ขวนขวาย ไม่นิ่งนอนใจ ไม่เผอเรอ ไม่ผัดเพี้ยน แต่ทำการต่างๆ ด้วยมีสติ ต้องทำกันตลอดเวลาทั้งปี
ถ้าเราจะให้ได้ประโยชน์จากปีใหม่นี้ จะต้องทำให้ได้ความหมายของความใหม่อย่างน้อย 3 อย่าง คือ
1. ต้องมีความสุขสดชื่น
2. ต้องมีความสะอาดสดใส
3. ต้องมีพลัง มีความเข้มแข็ง มีเรี่ยวแรงที่จะเดินหน้าต่อไป
แหล่งที่มา
www.watnyanaves.net

หลวงปู่ขาว อนาลโย
วันซึ่งตรงกับวันขึ้นปีใหม่และจงพากันเป็นคนใหม่ ต่อไปจากคนคนเก่าด้วยการฝึกหัดเปลี่ยนแปลงตนใหม่จากที่เคยไม่ดีให้เป็นคนดีต่อไป
แหล่งที่มา
http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/lp_kao/lp-kao-index.htm

พระไพศาล วิสาโล
ปีใหม่นี้ขอพรอะไรก็แล้วแต่ อย่าลืมขอและมอบพรที่ประเสริฐสุดให้แก่ตนเอง นั่นคือสติ ปัญญา และเมตตาเพื่อชีวิตที่อิสระ เบาสบาย และสงบเย็นอย่างแท้จริง
แหล่งที่มา
www.visalo.org

พระมหาสมปอง
ปีใหม่นี้โชคดีหนาพระมาโปรด
จงเลิกโกรธเลิกหงุดหงิดเลิกอิจฉา
เลิกมักง่ายมลายสิ้นเลิกนินทา
เลิกพูดจาลามลวนไม่ชวนฟัง

เลิกซุ่มซ่ามหยามเหยียดเลิกเกียจคร้าน
เลิกเป็นพาลอวดโตคุยโอหัง
เลิกฟุ่มเฟือยเลิกเย่อหยิ่งเลิกชิงชัง
เลิกเบียดบังราษฎร์หลวงเลิกลวงกัน

เลิกคิดชั่วมัวหมองคิดปองร้าย
เลิกอบายมุขเป็นสุขสันต์
ฝิ่นกัญชายาเหล้าอย่าเมากัน
การพนันเลิกสิ้นอย่ายินดี
แหล่งที่มา
www.dhammadelivery.com

พิพัฒน์
GemTriple@gmail.com

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับสิ่งดีๆที่หามาให้เหล่านี้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับพรปีใหม่นี้ ขอบคุณจริงๆค่ะ