วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2553

[1676]เว็บแสดงประโยคตัวอย่างภาษาอังกฤษ (3)

เพิ่มเติม 14 ธันวาคม 2553:
http://www.online-languages.info/english/examples.php

สวัสดีครับ
วันนี้ผมเจอเว็บรวบรวมประโยคและวลีตัวอย่างภาษาอังกฤษ อีก 1 เว็บ
http://frazeit.com/

ขอแนะนำว่า frazeit.com เป็นเว็บที่ดีมาก ๆ รับรองว่าท่านจะไม่ขาดแคลนประโยคตัวอย่างอีกต่อไป เพราะเว็บนี้มีให้ท่านอย่างมากมายมหาศาล

-มีประโยคและวลีตัวอย่างมากกว่า 30 ล้านตัวอย่าง

-เมื่อเข้าไปที่หน้าแรกของ frazeit.com
ให้สังเกตบรรทัด Suggestion: off words phrases
ถ้าคลิก words เว็บก็จะแนะนำ word ตาม keyword ที่เราพิมพ์
ถ้าคลิกเลือก
phrases เว็บก็จะแนะนำ phrase ตาม keyword ที่เราพิมพ์

-เว็บจะค้นหาตัวอย่างตรงตามที่เราพิมพ์ เช่น love, loved,lovely,lover
แต่ถ้าพิมพ์ love* เว็บก็จะโชว์ทุกคำที่ขึ้นต้นด้วย love

-ถ้าต้องการค้นหาตัวอย่างวลี ให้พิมพ์เครื่องหมายคำพูดกำกับ เช่น "labor of love"

-ผมคิดว่าเว็บนี้อาจจะเป็นแนวทางให้นักเรียนที่ได้รับการบ้าน ให้แต่งประโยคโดยให้มีคำศัพท์มากกว่า 1 คำตามที่ครูกำหนดในประโยคเดียวกัน สมมุติว่า ให้แต่ง 1 ประโยคที่มี 3 คำนี้ small home mountain ในกรณีเช่นนี้ ก็ให้พิมพ์ small* home* mountain* ลงไป

-ท่านจะพิมพ์คำเฉพาะก็ได้ เช่น ชื่อสถานที่, ชื่อคน

-ที่ท้ายประโยคตัวอย่างที่เว็บแสดงจะมีตัว C – T - D
C = Context แหล่ง(ข่าว)ของประโยคตัวอย่าง
T = Translate มีดิก อังกฤษ – ไทย ให้คลิกดูความหมาย
D = Web Dictionary มีดิก อังกฤษ – อังกฤษ ให้คลิกดูความหมาย

-ที่มุมบนขวาของหน้า ขอให้คลิก Preferences และ Help เพื่อศึกษาการใช้เพิ่มเติม

ศึกษาเพิ่มเติม
[1639] เว็บแสดงประโยคตัวอย่างภาษาอังกฤษ (2)


พิพัฒน์
GemTriple@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: