วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

[1041]ดาวน์โหลดหนังสือสวดมนต์ + mp3 วัดหนองป่าพง


26 สิงหาคม 2555
คำสวด-เสียงบทสวดมนต์เป็นภาษาอังกฤษ
*****


สวัสดีครับ
การทำวัตร – สวดมนต์ ไม่ใช่ทำได้เฉพาะวันพระแต่ทำได้ทุกวัน, ไม่ใช่ทำได้เฉพาะเวลาเช้าเย็นแต่ทำได้ทุกเวลา, ไม่ใช่ทำได้เฉพาะที่วัดหรือในห้องพระแต่ทำได้ในทุกสถานที่, เพราะวัดที่แท้จริงนั้นอยู่ในใจเราซึ่งพร้อมที่จะระลึกถึงพระรัตนตรัยและไตร่ตรองคำสอนของพระพุทธเจ้า ธรรมะอันนำมาซึ่งความสุขนั้นจึงอยู่ในทุกอณูของอากาศรอเพียงให้เราน้อมเข้ามาสู่ใจเท่านั้น

ด้วยเหตุนี้ผมจึงไปนำข้อมูลจากหลายเว็บมาจัดเล่มเป็นหนังสือทำวัตร – สวดมนต์ เช้า – เย็น มีทั้งที่แปลเป็นภาษาไทย และแปลเป็นภาษาอังกฤษ ผมทำตัวหนังสือขนาดโต ๆ เพื่อที่ท่านจะได้นำเอาไปพิมพ์เป็นเล่มและหยิบขึ้นมาอ่านได้ขณะนั่งรถเมล์โดยไม่ต้องเพ่งสายตา และถ้าท่านมีเครื่องเล่น mp3 ท่านก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์ mp3 เสียงทำวัตร-สวดมนต์ไปฟังได้เช่นกัน

ภาษาไทยที่แปลจากภาษาบาลีในหนังสือทำวัตร – สวดมนต์ อาจจะเป็นภาษาที่ราบเรียบไร้ความเร้าใจ แต่ขอให้น้อมอ่าน – น้อมฟัง ด้วยใจที่สงบเถอะครับ อ่านช้า ๆ – ฟังชัด ๆ ตามไป พร้อมไตร่ตรองสิ่งที่ได้อ่าน – สิ่งที่ได้ฟัง ถ้าอยู่คนเดียวการออกเสียงสวดและส่งใจตามไปยิ่งทวีคุณค่าขึ้นอีก เป็นการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า น้อมใจลงศึกษาพระธรรม และดึงใจตัวเองให้ออกห่างจากความทุกข์ มีความเป็นพระแม้ยังเป็นฆราวาสนี่แหละครับ และจริง ๆ แล้วคำว่า “พระ” ก็คือคำเดียวกับคำว่า “วร” ซึ่งแปลว่า “ประเสริฐ” ไม่ว่าจะนุ่งห่มอะไรก็ตาม

ตัวผมเองขณะนี้ก็อายุไม่น้อยแล้ว มีความรู้สึกว่าร่างกายสังขารก็ไม่สมบูรณ์เหมือนยี่สิบปีที่แล้ว แต่นี่เป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้น่าตกใจอะไร แต่สิ่งที่น่าตกใจคือ หลายห้วงตอน หลายช่วงในความรู้สึก เมื่อมีสติผมรู้สำนึกขึ้นมาได้เลยว่า เราทำบาปโดยไม่รู้ตัว เช่น กล่าววาจาให้ร้าย โกหก ยกตน บ่อยเกินไป, แล้งน้ำใจเกินไปในบางเรื่อง, หรือปล่อยใจให้วิตกกังวล หรืออยากได้อะไรมากเกินไป ผมอาจจะแก้ตัวให้ตัวเองว่า ก็เพราะสภาพสังคมที่แวดล้อมเราตั้งแต่เกิดเป็นอย่างนี้ ก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่เราต้องเป็นอย่างนี้ คำแก้ตัวเช่นนี้อาจจะฟังขึ้น แต่เราก็ยังสามารถทำอะไรให้ชีวิตนี้ดีขึ้นได้ การสร้างนิสัยทำวัตร – สวดมนต์เป็นประจำ จะช่วยทำให้โอวาท 3 ประการของพระพุทธเจ้า คือ ละชั่ว – ทำดี – ทำใจให้ผ่องใส ไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งที่ “ท่องจำ” แต่สามารถ “นำเอาไปใช้” ได้ด้วย เพราะเราได้ฝึกเตือนตัวเองให้ “มีสติ” ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอ

การทำวัตร – สวดมนต์ นี้ ในคราวหนึ่ง ๆ ถ้าอ่านไม่จบ – ฟังไม่จบ – สวดไม่จบ ก็ไม่เป็นไรครับ หาอะไรคั่นไว้คราวต่อไปมาทำต่อก็ได้ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ขณะที่อ่าน-ฟัง-สวดนี้ ขอให้น้อมใจเป็นสมาธิอยู่กับข้อความที่เป็นคำสวด และไม่ว่าเราจะกำลังนั่งอยู่ในรถประจำทาง เดินอยู่บนถนน รอเพื่อนอยู่ที่ห้างสรรพสินค้า อยู่คนเดียวในห้องนอน ฯลฯ ขณะนั้นเรากำลังอยู่ที่วัด เพราะวัดที่แท้จริงนั้นคือใจที่สงบ การสร้างนิสัยทำวัตร – สวดมนต์เป็นประจำ คือการสร้างวัดในใจ วัดที่แท้จริง !

หนังสือ ทำวัตร – สวดมนต์ แปลไทย คลิกดาวน์โหลด
ทำวัตร – สวดมนต์ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ คลิกดาวน์โหลด
ไฟล์ mp3 เสียง ทำวัตร – สวดมนต์ วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี
http://www.aia.or.th/prayer_index.htm
เมื่อเข้าไปแล้ว คลิกที่ ดาวน์โหลด ถ้าต้องการฟังฟัง online คลิก Open, ถ้าต้องการดาวน์โหลดไฟล์ (ทีละไฟล์) เก็บไว้ฟังคราวหน้า หรือใส่เครื่องเล่ม mp3 ไว้ฟังขณะเดินทาง ให้คลิกที่ Save
[ไฟล์ mp3 เสียง ทำวัตร – สวดมนต์ เช้า มี 6 ไฟล์, ไฟล์ mp3 เสียง ทำวัตร – สวดมนต์ เย็น มี 12 ไฟล์)

และเพื่อความสะดวก ผมได้ดาวน์โหลด mp 3 ทั้ง 18 ไฟล์ไว้แล้ว ถ้าท่านไม่มีปัญหาเรื่องการดาวน์โหลด (เช่น อินเตอร์เน็ตของท่านเป็น high speed) เชิญดาวน์โหลดได้เลยครับ (21.6 MB) คลิก

นอกจากนี้ผมได้เอา mp3 ขนาด 21.7 MB นี้ มาปรับทำให้คุณภาพของเสียงดีขึ้น แต่ไฟล์ก็มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น 86.9 MB ถ้าต้องการดาวน์โหลดก็เชิญครับ คลิก

ผมมีเว็บที่น่าสนใจมาฝากข้างล่างนี้ครับ
[1] บทสวดมนต์จากพระโอษฐ์ -รวบรวมโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล,พระไพบูลย์
คลิก

[2] หนังสือทำวัตรสวดมนต์ ของศิษย์หลวงพ่อชา คำสวด และคำแปลภาษาอังกฤษ http://www.abhayagiri.org/pdf/books/ChantingBook.pdf
http://www.amaravati.org/abm/english/documents/PaliChant.pdf

[3] A Chanting Guide By The Dhammayut Order in the United States of America http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/dhammayut/chanting.html
http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/dhammayut/chanting.pdf

[4] หนังสือ หลวงปู่ฝากไว้

[5] โปรแกรม ธรรมบท
[อ่านคำชี้แจง คลิก]
http://www.ratanagiri.org.uk/talks/Dhammapada.zip
http://www.ratanagiri.org.uk/talks/InstallDhaPa.zip

[6] เว็บ หลวงพ่อชา
http://www.ajahnchah.org/
http://www.ajahnchah.org/thai/ajahn-chah-thai-index.php

[7] เว็บอาจารย์พุทธทาส
http://www.buddhadasa.com/index.html
http://www.suanmokkh.org/
ดาวน์โหลดหนังสือของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

[8] แจกหนังสือสวดมนต์ ฟรี คลิก

พิพัฒน์
GemTiple@gmail.com

2 ความคิดเห็น:

Unknown กล่าวว่า...

ขอบคุณมากๆครับ

อนุโมทนา สาธุ

nabito กล่าวว่า...

สาธุ สาธุ สาธุ