วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

[976] เช็คศัพท์ทีละคำ จากง่ายไปยาก (86,800 คำ)

สวัสดีครับ
ที่เว็บนี้ http://www.wordcount.org/main.php เขานำเอาศัพท์ภาษาอังกฤษกว่า 100 ล้านคำ จาก British National Corpus®, มาจัดทำเป็น word list ทั้งสิ้น 86,800 คำ โดยเรียงลำดับคำที่พบบ่อยจากมากไปน้อย เริ่มจากคำที่ 1 the, คำที่ 2 of, คำที่ 3 and… คำที่ 1000 James, คำที่ 2000 vital, คำที่ 3000 permission, เป็นต้น ไปเรื่อย ๆ จนถึงคำสุดท้าย คือคำที่ 86,800 conquistador

เมื่อท่านจะเช็คคำศัพท์ภาษาอังกฤษในคลังสมองของตนเอง
-ท่านอาจจะไล่ดูตั้งแค่คำที่ 1, 2, 3, ... ไปเรื่อย ๆ
-หรืออาจจะเริ่มที่คำลำดับใดก็ได้ตามที่ต้องการ โดยพิมพ์หมายเลขลำดับที่ เช่น 1000, 2000, 3000....ลงไปในช่อง BY RANK: และไล่เช็คคำที่ยากกว่านี้ขึ้นไปเรื่อย ๆ
-หรือท่านอาจจะพิมพ์คำใดคำหนึ่งที่ท่านรู้ลงไปในช่อง FIND WORD: และไล่เช็คคำที่ยากกว่านี้ขึ้นไปเรื่อย ๆ

ถ้าต้องการเปิดดิก ไปที่ลิงค์นี้: รวม Search Box สุดยอด Dict.

Word List นี้เป็นเครื่องมือที่ท่านสามารถใช้ test และ train ตัวเองได้เป็นอย่างดีเรื่องคำศัพท์ ท่านสามารถขยับขึ้น - ขยับลงได้ตามระดับคำศัพท์ที่ท่านรู้ และจดจำไต่บันไดขึ้นไปเรื่อย ๆ ทีละคำ... ทีละคำ
...

ฝึกกับเว็บนี้ไม่นาน จะช่วยชุบชีวิตศัพท์ที่ท่านเคยจำได้-แต่ลืมเลือนไปแล้ว; และเพิ่มจำศัพท์ใหม่ที่ยังไม่รู้ - ให้รู้และไม่ลืมง่าย ๆ

พิพัฒน์
gemtriple@gmail.com

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณมากเลยคะ