วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

[969] คุณค่าของคติพจน์

สวัสดีครับ
ตั้งแต่วันแรกที่เราปฏิสนธิในครรภ์มารดา เราก็ใช้เทคโนโลยีที่คนรุ่นก่อนประดิษฐ์ขึ้นมา เช่น อาหารเสริมที่แม่กินที่เสริมสุขภาพของทั้งแม่และลูก และพอคลอดออกมาเป็นคนตั้งแต่วันแรกเราก็ใช้เทคโนโลยีทุกวันเรื่อยไปจนเราตาย เราใช้มันโดยไม่ต้องมีคนคะยั้นคะยอให้ใช้ ถ้าเราชอบและมีเงินพอ-เราซื้อ! สิ่งเหล่านี้ทำให้ชีวิตสะดวก สบาย มีความสุข นี่คือเทคโนโลยีทางวัตถุ

ส่วนเทคโนโลยีทางนามธรรมที่คนรุ่นก่อนเราค้นพบหรือประดิษฐ์ขึ้นมา คือคำสอนของศาสนาต่าง ๆ คำสอนเหล่านี้จะบอกเราว่า เราควรจะคิดอย่างไร – รู้สึกอย่างไร – พูดอย่างไร – และทำอย่างไร นี่เป็นเทคโนโลยีด้านในที่สำคัญไม่น้อยกว่าเทคโนโลยีด้านนอก หรือพูดให้ถูกก็คือสำคัญกว่าเสียอีก เพราะชีวิตที่ขาดเทคโนโลยีทางจิต มีโอกาสมากที่จะรู้สึกนึกคิดอย่างผิด ๆ พูดผิด ๆ ทำผิด ๆ หรือหลงไปในทางผิด

เพราะฉะนั้น การอ่านหนังสือธรรมะทุกวันจึงมีประโยชน์ หรือบางช่วงก็ถึงขั้นจำเป็นถ้าเราพบกับวิกฤตจิตใจ เมื่อเป็นเช่นนี้ในช่วงที่ชีวิตยังปกติดีอยู่ การหาให้พบคำสอน, ประโยค, คติพจน์ ที่เป็นเสมือนยาสามัญประจำบ้านเก็บใส่ตู้ใจพร้อมหยิบใช้ได้ทันท่วงทีจึงเป็นสิ่งควรทำ

หนังสือที่รวบรวมคติพจน์ของผู้รู้ ก็เป็นหนังสือธรรมะประเภทหนึ่ง ตามความเห็นของผม หนังสือเหล่านี้มีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจเนื่องจากว่า
- ผู้กล่าวคติพจน์มักเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือประสบความสำเร็จ หรือมีผลงานที่คนยอมรับในด้านใดด้านหนึ่ง คำพูดของเขาจึงมีน้ำหนัก, 1 ประโยคที่เขาพูดออกมาอาจจะกลั่นมาจาก 1 ชีวิตของเขา
- คำพูดที่ยกมาไม่ใช่ตำราสอนศีลธรรมหรือคัมภีร์ในการใช้ชีวิต แต่เป็นเพียงแง่มุมหนึ่งในการมองชีวิตเพื่อที่จะใช้ชีวิตให้ถูกต้อง ในขณะที่ชีวิตอาจจะมีแง่มุมให้มองเป็นร้อยๆพันๆแง่มุม แต่สำหรับเจ้าของคติพจน์ แง่มุมที่เขามองนี้คนอื่นก็ไม่ควรเมิน เพราะมันสำคัญสำหรับเขา และมันก็อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับเราด้วย

- การที่หลาย ๆ คติพจน์เป็นคำพูดที่มีพลัง ทำให้คนฉุกคิดพิจารณา หรือสร้างแรงบันดาลใจ ก็เพราะว่ามีการใช้พลังของภาษาเข้าไปผสม เพราะต้องไม่ลืมว่าถ้อยคำของภาษานั้นมีพลัง ถ้านำพลังของภาษาบวกกับพลังของภาษิต อาจจะกลายเป็นคำสอนที่เปลี่ยนชีวิตคนเลยทีเดียว

- เราสามารถเปรียบเทียบการที่คน ๆ หนึ่งอ่านหนังสือรวมคติพจน์ หรือ quotation เหมือนการเดินเข้าไปหาซื้อของใน supermarket หรือห้างสรรพสินค้า เราจะเลือกซื้อสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้, สิ่งที่ใช้ได้ไม่ยุ่งยาก, สิ่งที่จะช่วยให้ชีวิตของเราสะดวก-สบาย-แข็งแรงขึ้นในอนาคต, สิ่งที่เรารู้จักวิธีใช้และไม่ทำให้เกิดอันตรายขณะใช้ ฯลฯ การพลิกอ่านหน้าหนังสือคติพจน์ก็เช่นกัน อันดับแรกเราก็ต้องรู้ตัวก่อนว่า ชีวิตของเราควรจะระวังอะไร, ควรจะเสริมเรื่องอะไร, ควรจะตระหนักหรือพยายามในเรื่องอะไร, ควรให้กำลังใจตัวเองในเรื่องอะไร, ควรตักเตือนตัวเองในเรื่องไหน ฯลฯ เราก็เลือกอ่านหรือช็อปปิ้งคติพจน์ที่เหมาะกับเรา ซึ่งอาจจะไม่เหมือนคนอื่น

- อย่างไรก็ตามการอ่านคติพจน์ก็ต้องระวังอย่างน้อย 2 ประการ คือ
1. เจ้าของคติพจน์อาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไปจนละเลยเรื่องอื่น เช่น เขาอาจจะเน้นว่ามีชีวิตจะต้องมีความพยายามทำงานให้สำเร็จ แต่ไม่ได้พูดเรื่องการมีจิตที่สงบไปพร้อม ๆ กับการใช้ความพยายาม คนที่อ่านคติพจน์ทำนองนี้มาก ๆ อาจจะกลายเป็นคนเครียดขึ้นสมองโดยไม่รู้ตัว
2. ต้องระวังอย่านำเอาคติพจน์มาสนับสนุนข้อเสียที่เราพยายามจะรักษาไว้ เช่น นำเอามาใช้วิจารณ์คนอื่นแทนที่จะใช้ตักเตือนตัวเอง เหมือนซื้อมีดทำครัวที่เหมาะมือมา 1 เล่ม แต่กลับเอาไปใช้ฟันคนอื่นได้อย่างเหมาะมือ

ที่เว็บนี้ yuni.com มี story, ภาษิต, คติพจน์ ให้อ่านมากมาย แต่ที่ผมอยากจะแนะนำเป็นพิเศษ คือ Quote หรือหน้าที่รวบรวมคติพจน์, เมื่อเข้าไปแล้ว:
- ให้ท่านคลิกที่ Random Quotations และคลิกที่ New – Random Quote! ไปเรื่อย ๆ คำพูดใดที่อ่านแล้วเข้าใจและเห็นว่าเป็นประโยชน์ ก็ copy ใส่ WORD เก็บไว้เลยครับ
- จะสลับคลิกที่ NEW - Random Proverb ! ก็ดีเหมือนกัน
-ถ้าต้องการอ่านคติพจน์ของท่านใดท่านหนึ่ง คลิกที่ Famous_Quotes
- ท่านที่ติดศัพท์ คลิกใช้งานที่หน้านี้ครับ เพียงวางเมาส์บนคำศัพท์ ก็จะปรากฏคำแปลศัพท์เป็นภาษาไทย
- ถ้าอ่านครั้งแรกไม่ค่อยเข้าใจ ลองพยายามอีกสักครั้งเถอะครับ แต่ถ้าพยายามอ่านด้วยตัวเองหลายครั้งแล้ว หรือให้เพื่อนช่วยอ่านแล้ว ก็ยังไม่เข้าใจ ก็ไม่เป็นไรครับ ทิ้งมันไว้ก่อนก็ได้, แล้วก็คลิก New – Random Quote! เพื่ออ่านคติพจน์ใหม่ที่เราสามารถเข้าใจได้ง่ายกว่า

ตัวผมเองขณะที่เขียนบทความนี้ ก็ลองคลิกอ่านดูอยู่พักใหญ่ ได้ copy ตอนที่ผมชอบมาให้ท่านอ่านเล่นข้างล่างนี้ ผมหวังว่าท่านจะได้อ่านและ copy ตอนที่ท่านชอบเก็บไว้เช่นกัน

ศึกษาเพิ่มเติม:
จาก Google: Quotations
จาก Yahoo: Quotations

* * * * *
"Think like a man of action, and act like a man of thought." - Henri-Louis Bergson (1859-1941) French Philosopher, Psychologist, Nobel Prize Winner

"Love cures people - both the ones who give it and the ones who receive it." - Karl A. Menninger (1893-1990) American Psychiatrist


"When one door closes, another opens. But we often look so regretfully upon the closed door that we don't see the one that has opened for us." - Helen Keller (1880-1968) American Blind/Deaf Author, Lecturer, Amorist

"Keep your fears to yourself, but share your courage with others." - Robert Louis Stevenson (1850-1894) Scottish Writer, Essayist, Poet, Novelist

"All our lauded technological progress - our very civilization - is like the axe in the hand of the pathological criminal." - Albert Einstein (1879-1955) German-born American Physicist

"You pray in your distress and in your need; would that you might also pray in the fullness of your joy and in your days of abundance." - Khalil Gibran (1883-1931) Lebanese-born American Mystic Poet, Painter

"Freedom is from within." - Frank Lloyd Wright (1869-1959) American Architect

"Power is not only what you have but what the enemy thinks you have." - Saul Alinsky (1909-1972) American Political Activist

"As I grow older, I pay less attention to what people say. I just watch what they do." - Andrew Carnegie (1835-1919) Scottish-born American Industrialist, Philanthropist

"Reflect on your present blessings, of which every man has many, not on your past misfortunes, of which all men have some." - Charles Dickens (1812-1870) British Novelist

"Action may not always bring happiness; but there is no happiness without action." - Benjamin Disraeli (1804-1881) British Statesman, Prime Minister, Author

"Life is far too important to be taken seriously." - Oscar Wilde (1854-1900) Irish Author, Poet, Wit, Dramatist

"In life we shall find many men that are great, and some that are good, but very few men that are both great and good." - Charles Caleb Colton (1780-1832) British Sportsman, Writer

"The best way to give advice to your children is to find out what they want and then advise them to do it." - Harry S. Truman (1884-1972) 33rd U.S. President (1945-53)

"No one has a right to consume happiness without producing it." - Helen Keller (1880-1968) American Blind/Deaf Author, Lecturer, Amorist

"They say a person needs just three things to be truly happy in this world: someone to love, something to do, and something to hope for." - Thomas Edward Bodett (1955~) American Author, TV Host, Radio Commentator

"Everyone is a prisoner of his own experience. No one can eliminate prejudices - just recognize them." - Edward R. Murrow (1908-1965) American Broadcaster, Journalist

"It is very easy to forgive others their mistakes. It takes more grit and gumption to forgive them for having witnessed your own." - Jessamyn West (1902-1984) American Author

"Most women's magazines simply try to mold women into bigger and better consumers." - Gloria Steinem (1934~) American Feminist, Journalist, Lecturer

"If you deceive someone, you lose one of life's greatest treasures, you lose the capacity to trust. Because without trust, love is not possible." - Osho (1931-1990) [Bhagwan Sree Rajneesh] Indian Spiritual Leader

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

ไม่มีความคิดเห็น: