วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

[975] วิธีหา “คำย่อ” แปลก ๆ

สวัสดีครับ
เท่าที่เคยเห็น คำย่อมี 2 แบบ คือ
1. ย่อโดยตัดคำให้สั้นลง เช่น Co. = company, Ltd. = limited
2. ย่อโดยเอาพยัญชนะตัวแรกของคำมารวมกัน (เรียกว่า ACRONYM)เช่น ASEAN = Association of South- East Asian Nations

แต่บางทีเขาก็เอาคำย่อแบบที่ 2 นี้มาใช้ทำอย่างอื่น เช่น ทำให้น่าสนใจ, ทำให้จำเนื้อความที่ต้องการสื่อสารได้ง่ายขึ้น, หรือเพื่อให้ตลกเล่น ๆ

ท่านลองดูคำย่อข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างดูซีครับ
LOVE = Let Our Values Endure, Let Our Violence End
30 Love Acronyms and Love Abbreviations

SMART
= Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-Bound (ลักษณะของวัตถุประสงค์ต้อง SMART )

FRIEND = Few Relations In Earth Never Die

PEACE=People Everywhere Are Created Equally

RICH = Reading Is a Cool Habit

HAPPY = Have A Peak Pleasure Year :-)

FAMILY
= Father And Mother I Love You

HAPPY = Honest Active Passionate Patient Young

GROW = Go Reach Our World, God Rewards Our Work

ASK = Attitude Skills And Knowledge

SAVE = Stand Against Violence Everywhere

WALK = We're All The Lord's Kids

READ = Read Educate And Develop ; Read, Enrich, Achieve, And Discover; Readers Enjoy Authors Dreams; Read Enjoy And Discover

TALK = Tobacco Affects The Lives Of Kids

WIFE = Washing, Ironing, Feeding, Etc.

NATO = No Action Talk Only

MBA = Married But Available, Masters of Business Administration

มีหลายเว็บที่ให้เราค้นหาคำย่อเหล่านี้ เช่น

http://acronyms.thefreedictionary.com/
http://www.acronymfinder.com/
http://www.abbreviations.com/
http://www.all-acronyms.com/

หรือท่านอาจจะไปที่ http://www.google.com/ แล้วพิมพ์: คำย่อที่ต้องการหาคำเต็ม acronym
ถ้าโชคดีอาจจะเจอคำย่อที่มีคำเต็มแปลก ๆ ที่น่าสนใจจดจำ ลองเล่นดูนะครับ

พิพัฒน์
gemtriple@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: