วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

[879] สภาพของ 'พลเอกอนุพงษ์' และพวกเราหลายคน?

สวัสดีครับ
วันนี้ผมอ่านบทความในหนังสือพิมพ์ The Nation ซึ่งเขาเขียนถึง 'พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา’ ว่า “Is Anupong "trapped" like all of us?” เหตุการณ์ที่ทำให้ใครหลายคนอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคลายไม่ออกเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจไม่น้อย เนื้อหาของบทความนี้ท่านอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ แต่ไม่ว่าท่านจะเห็นอย่างไร บทความนี้ก็น่าอ่านทีเดียว เพราะไม่ว่าพลเอกอนุพงษ์ จะอยู่ในภาวะเช่นนั้นหรือไม่ก็ตาม แต่ผมเชื่อว่าคนไทยเราหลายคน รวมทั้งตัวผมเองด้วย ตกอยู่ในภาวะเช่นนี้ อยากชวนให้ท่านลองอ่านดูครับ

1. บทความจากหนังสือพิมพ์ The Nation วันที่ 29 พฤศจิกายน 2551
Is Anupong "trapped" like all of us?

2. บทความจากหนังสือพิมพ์ The Nation + เมื่อ double click ที่คำใด จะมีคำแปลศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ
Is Anupong "trapped" like all of us?

3. บทความจากหนังสือพิมพ์ The Nation + เมื่อ เอาเมาส์วางบนศัพท์คำใด จะมีคำแปลศัพท์เป็นภาษาไทย
Is Anupong "trapped" like all of us?

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Oh-ei to have a headache! endless!
to go to pray a lot better. please!
thank you so much.
we 're friends.