วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2551

[840] 52 คำแนะนำสำหรับชีวิตที่งานก็ได้ใจก็เป็นสุข

สวัสดีครับ

หัวข้อวันนี้: Handbook for Life: 52 Tips for Happiness and Productivity
คู่มือชีวิต: 52 คำแนะนำสำหรับชีวิตที่งานก็ได้ใจก็เป็นสุข

เว็บ: zenhabits.net

โชว์คำแปลเมื่อวางเมาส์บนคำศัพท์ คลิก

ผู้เขียน: Leo Babauta

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

ไม่มีความคิดเห็น: