วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555

[2279] อ่าน – ฟัง – ดูวีดิโอ ธรรมะภาษาอังกฤษ + ไทย
รวมบทความธรรมะโดบคุณณชเล: http://www.scribd.com/nachale

1 ความคิดเห็น:

pfan กล่าวว่า...

การได้พบธรรมเป็นลาภอันประเสริฐ
การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง
ขอให้คุณพิพัฒน์เจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปครับ