วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

[2275] เรียนอังกฤษอย่างหิวโหย กับ Hungry for English


 - Hungry for English - -
ดูวีดิโอสอนภาษาอังกฤษอย่างง่ายสำหรับเด็กและท่านที่อังกฤษไม่แข็ง   
พยายามฟังและพูดตาม ถ้ามีแบบฝึกหัดให้ทำ ก็ทำเถอะครับ

ไม่มีความคิดเห็น: