วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

[2074] เรียนภาษาอังกฤษกับ hellochannelenglish.org

สวัสดีครับ
http://hellochannelenglish.org/  เป็นเว็บเรียนภาษาอังกฤษกับวีดิโอ 
เมื่อเข้าไปที่หน้าวีดิโอ หน้านี้
จะพบว่าเขาแบ่งเนื้อหาของวีดิโอตามความง่าย – ยาก ตามสี
1 คลิปเรียกว่า 1 Episode ให้ท่านคลิกเครื่องหมาย  < - - - - - - - - > เพื่อเลือก episode ด้านซ้าย - -  ขวา

สีเขียว ระดับง่าย / สำหรับผู้เริ่มต้นgreen is beginner/easy
Fun with Max & Alex: Sports Lesson, ESL for Kids
เรียนศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกีฬา คนจัดรายการเป็นเด็กผู้ชาย 2 คน ชื่อ  Max และ  Alex สนุกดีครับ คลิก

Hello Class: A, Learn English Vocabulary Online  
เรียนภาษาอังกฤษ online ในชั้นเรียน สอนศัพท์พื้นฐานง่าย ๆ คลิก

Homefront: A Few Words, ESL Conversational Words
เขาจัดอยู่ในกลุ่มสีเขียว คือง่าย แต่ผมดูแล้ว มีเนื้อหาให้คติและกำลังใจ  คลิก 

Number Power: 1, 2 , 3, Learn English Numbers

Values: Applestand, Uplifting ESL Videos

สีน้ำเงิน ยากระดับกลาง blue is intermediate/more difficult
Come With Me: Formula 1 Racetrack, Learn Everyday English

Word Power: English Lessons for Beginners
หรือจะดูจาก YouTube ก็ได้ 
A - B - C - D - E - F - G -H   - I - J - K - L - M -NO - P - Q - R - S -T - U -V - W -X -Y -Z

Word Power Topicals: Bicycle, English Lessons for Beginners

สีเหลือง ยากกว่าเพื่อน  yellow is advanced/most difficult
Kelsey's Kitchen: American Football Foods, ESL Cooking Terms

Lifestyles: Attention Deficit Disorder, Learn Basic English Words

McDougall: Advice on Eating, ESL Medical Terminology

Evidence: Art and Inspiration, ESL Religion & Science

เว็บ http://hellochannelenglish.org/ นี้ ท่านจะดูผ่าน facebook หรือ YouTube ก็ได้
http://www.youtube.com/user/hellochannelenglish

หมายเหตุ: อาจจะมีบางคลิปที่คลิกแล้วไม่มีภาพ อย่าไปถือสาเลยครับ มันก็มีลิงค์เสียปนอยู่บ้าง  แต่ไม่มาก

พิพัฒน์
www.facebook.com/e4thai
e4thai@live.com

2 ความคิดเห็น:

Meaw Charoentan กล่าวว่า...

ขอบคุณครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณสำหรับแหล่งข้อมูลดี ๆ นะคะ