วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554

[2062]ด/ล หนังสือ+mp3 คู่มือภาษาอังกฤษสำหรับคนงานไปนอก

สวัสดีครับ
ผมเคยให้ท่านดาวน์โหลด
คู่มือประจำตัวผู้รับการฝึกอบรม สาขาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศ ที่ลิงค์นี้
[2046]ด/ล คู่มือภาษาอังกฤษสำหรับคนงานไปนอก และสำหรับวิทยากร
 หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่กรมพัฒนาฝือแรงงานมอบให้แก่ผู้ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ในเล่มมีคำศัพท์ วลี ประโยค บทสนทนา ภาษาอังกฤษ + คำอ่านภาษาอังกฤษเป็นตัวคาราโอเกะไทย +คำแปลเป็นไทย  และมีภาพประกอบให้เข้าใจง่าย ๆ อีกด้วย  มีทั้งหมด 10 บท

วันนี้ผมมีไฟล์ mp3 ซึ่งเป็นเสียงอ่านคำศัพท์ วลี และประโยค ในหนังสือเล่มนี้ทั้งเล่มมาให้ท่านดาวน์โหลด และได้แยกไฟล์หนังสือ (pdf) และไฟล์เสียง (mp3) ออกเป็นบท ๆ ให้ท่านคลิกเข้าไปศึกษาได้ง่าย ๆ
[ขอขอบคุณ คุณรุ่งโรจน์ รัตนลีลา อย่างมากครับ ที่ช่วยแปลงไฟล์ CD Audio เป็นไฟล์ mp3 ให้]
เชิญครับ...

บทที่ 1 การถามและตอบเกี่ย วกับอาหารและเครื่องดื่ม บนเครื่องบิน  คลิกดาวน์โหลด

บทที่ 2 การถามและตอบเกี่ยวกับการเช็คอินที่สนามบินและการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง คลิกดาวน์โหลด

บทที่ 3 การทักทาย แนะนำตัวเอง กล่าวอำลา ขอบคุณ ขอโทษ อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  คลิกดาวน์โหลด

บทที่ 4 การซื้อของ บอกจำนวน ถามราคาและหน่วยเงิน คลิกดาวน์โหลด

บทที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของร่างกาย ความเจ็บป่ วย โรงพยาบาล คลิกดาวน์โหลด

บทที่ 6 การถามถึงที่อยู่  ที่ทำงาน  คลิกดาวน์โหลด

บทที่ 7 การบอกความต้องการพื้นฐาน   คลิกดาวน์โหลด

บทที่ 8 การถามทางและการอ่านป้ายบอกทาง  คลิกดาวน์โหลด

บทที่ 9 การพูดเกี่ยวกับที่ทำงาน  คลิกดาวน์โหลด

บทที่ 10 การทำธุรกรรมที่ธนาคาร  คลิกดาวน์โหลด

บทสุดท้าย: ข้อปฏิบัติในการเดินทางไปต่างประเทศ และ การปฏิบัติตนในขณะทำงานต่างประเทศ  คลิกดาวน์โหลด


พิพัฒน์
www.facebook.com/e4thai
e4thai@live.com

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณมากๆคับ มีประโยชน์มากเลย