วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

[2055] คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับคนงานไทย ไปทำงานต่างประเท

สวัสดีครับ
คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับคนงานไทย ไปทำงานต่างประเทศ ที่นำมาให้ท่านดาวน์โหลดในวันนี้ เป็นหนังสือที่กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน จัดทำขึ้น เนื้อหาประกอบด้วยศัพท์และประโยคง่าย ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการพูดจาสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับคนงานไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ ถ้า print ออกมาด้วยกระดาษขนาด A4 ก็เพียง 16 หน้า


นอกจากท่านผู้ใช้แรงงานแล้ว  ผมเข้าใจว่า น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่ต้องการเรียนรู้ประโยคง่าย ๆ ซึ่งสามารถจดจำเอาไปใช้พูดได้ทุกที่ ไม่ว่าอยู่ที่เมืองไทยหรือเมืองนอก
ขอขอบคุณคุณพชรสุดาที่ช่วยจัดหาหนังสือ  และคุณขวัญชีวาที่ช่วยจัดทำไฟล์หนังสือให้ครับ
พิพัฒน์
www.facebook.com/e4thai
e4thai@live.com

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณมากค่ะ