วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553

[1531]ตำแหน่ง/หน่วยงาน/แบบฟอร์ม/หนังสือราชการ ภ.อังกฤษ

สวัสดีครับ
5 เรื่องข้างล่างนี้ ซึ่งมีภาษาไทยเทียบภาษาอังกฤษ น่าจะมีประโยชน์ต่อบางท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการ หรือผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับราชการ
[1] รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ)
[2] ชื่อกระทรวงทบวงกรม ไทย - อังกฤษ
[3] ตัวอย่างคำแปลแบบฟอร์มการทะเบียนราษฎร การทะเบียนครอบครัว คำแปลแบบฟอร์มอื่น ๆ ไทย – อังกฤษ
[4] คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรทราบและใช้ในการแปลอยู่เสมอ
[5]หนังสือราชการภาษาอังกฤษ
* * * * *
เชิญเข้าไปชมได้เลยครับ...
[1] รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ)
[2] ชื่อกระทรวงทบวงกรม ไทย - อังกฤษ
ภาษาอังกฤษ: http://www.eppo.go.th/link_thaigov.html
[3] ตัวอย่างคำแปลแบบฟอร์มการทะเบียนราษฎร การทะเบียนครอบครัว คำแปลแบบฟอร์มอื่น ๆ
หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ แบบ ช. 3
หนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล แบบ ช. 4
บัตรประจำตัวประชาชน แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3
คำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ต่ออายุบัตร หรือทำบัตรใหม่ บ.ป. 2
ทะเบียนบ้าน ท.ร.14 ท.ร.14
สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ท.ร. 14 /1 ท.ร. 14/2
แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร แบบที่ 1 แบบที่ 2
ทะเบียนสมรส คร. 2 แบบที่ 1 คร. 2 แบบที่ 2
ใบสำคัญการสมรส คร. 3
ทะเบียนหย่า คร. 6
ใบสำคัญการหย่า คร. 7
ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว คร. 22
ทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม คร.14
ใบ ส.ด.43
[4] คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรทราบและใช้ในการแปลอยู่เสม

[5]หนังสือราชการภาษาอังกฤษ” (คือ ภาคผนวก 4” ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งใน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 )

http://tinyurl.com/3rt6n3v
http://tinyurl.com/4y7ctnq
สำหรับแบบฟอร์มที่ผมใช้บ่อยที่สุด   คือแบบฟอร์มในหน้า หน้า ๘๑ (12 of 29) ซึ่งเป็น ตัวอย่างที่ ๓ หนังสือที่ไม่เป็นแบบพิธี

พิพัฒน์
GemTriple@gmail.com

2 ความคิดเห็น:

Unknown กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ อาจารย์พิพ้ฒน์
กำลังค้นหาหน่วยงานราชการอยู่เลยค่ะ งานที่ทำอยู่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการ บางครั้งสับสนมากในการใช้ภาษาอังกฤษเรียกชื่อตำแหน่งต่าง ๆ หัวข้อนี้ต้องบันทึกเก็บไว้เป็นพิเศษ มีอะไรหลากหลายให้ศึกษาเชียวค่ะ แถมเป็นยาขนานเอก บรรเทาอาการปวดหัวในการค้นหาข้อมูลค่ะ
พูดถึงหัวข้อ [1056]audio book เป็นที่ชื่นชอบของนักเรียนมากค่ะ สำหรับเพื่อน ๆ ตัวน้อย ๆ เหล่านี้เล่าว่า print ออกมาแล้วประดิษฐ์เป็นเล่ม เค้าจะนำมาอ่านเล่นกันค่ะ บางครั้งก็ทำเป็นบทบาทสมมุติ เล่นกันเองสนุกสนานเล่นเป็นตัวนั้น ตัวนี้ และเนื่องจากรูปภาพสวยงาม ยังเป็นต้นแบบวาดรูป การใช้สีในการระบายภาพได้อีกด้วยค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ รุ่งฤทัยค่ะ

pipat - blogger กล่าวว่า...

คุณรุ่งฤทัยครับ
ถ้าชอบ [1056]audio book ก็น่าจะชอบลิงค์นี้ด้วย

http://english-for-thais-2.blogspot.com/2010/03/1374-audio-book-4.html

พิพัฒน์