วันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

[1442] ขอฝากเพลงเพื่อพวกเราทุกคนในแผ่นดินนี้

สวัสดีครับ
เศร้าโศกมามาก แต่ชีวิตก็ต้องเดินต่อไป ถ้าไม่เข้าใจ เปิดใจ ข่มใจ อภัย เสียสละ ประนีประนอม และยอมกันบ้าง ก็คงจะต้องเศร้ากันอย่างนี้ ต่อไปอีก หลาย... หลาย... ครั้ง
******
พิพัฒน์
GemTriple@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: