วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

[1337] เมื่อผมได้ไปนอนที่วัดไทยในต่างประเทศ

สวัสดีครับ

ต้องถือว่าเป็นบุญเก่าที่ได้ทำมา ทำให้ผมได้ไปนอนที่วัดไทยในต่างประเทศ ประเทศแรกคืออินเดีย ที่วัดใกล้ ๆ สังเวชนียสถาน 4 แห่งนั่นแหละครับ และอีกประเทศหนึ่ง คือ 2 วัดในประเทศสวีเดน ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากกลางกรุง Stockholm มากนัก

เมื่อได้มีโอกาสสนทนากับเจ้าอาวาสและพระไทยบางรูปที่นั่น ทำให้เห็นว่าพระคุณเจ้าเหล่านี้เป็นผู้เสียสละ ทั้งในเรื่องการรวมรวมศรัทธาเพื่อสร้างเสนาสนะ บางทีคนในพื้นที่เขาไม่ค่อยไว้ใจหรือไม่ค่อยชอบใจเรา กลัวว่าพระไทยเราจะไปเผยแพร่ลัทธิที่เป็นปฏิปักษ์กับศาสนาคริสต์ของเขา

แต่เรื่องที่ผมต้องการเรียนให้ทราบโดยเจาะลงในวันนี้ไม่ใช่เรื่องนี้ แต่เป็นเรื่องภาษาอังกฤษ คือมีท่านเจ้าอาวาสบางท่านเล่าให้ผมฟังว่า แม้พระธรรมทูตที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปอยู่ประจำที่วัดไทยในต่างประเทศจะต้องสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้บ้าง แต่ปัญหาก็คือ หลายท่านสื่อสารได้น้อยเกินไป เวลามีชาวต่างประเทศเข้ามาชมวัดก็อาจจะไม่มีผู้บรรยายเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังจนเขาเข้าใจพุทธศาสนาแม้ในระดับเบื้องต้น หรือเข้าใจเมืองไทย

ผมมีเพื่อนจากแอฟริกาคนหนึ่งซึ่งร่วมชั้นอบรมที่ประเทศสวีเดน วันหนึ่งผู้จัดการฝึกอบรมพาพวกเราไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ พอผ่านห้อง ๆ หนึ่งที่มีพระพุทธรูป เขาถามผมว่า “เอ๊ะ! พระพุทธรูปต้องอ้วน ๆ ซี ที่มีในพิพิธภัณฑ์นี่ไม่เห็นอ้วนเลย?” ผมถามว่า ทำไมถึงคิดว่า พระพุทธเจ้าต้องอ้วน เขาตอบว่า รูปพระพุทธเจ้าที่เขาเห็นทุกครั้งอยู่ในร้านอาหารจีนซึ่งอ้วนทั้งนั้นเลย ผมนึกได้ทันทีเลยว่า ที่เขาเห็นก็คงเป็นรูปพระสังกัจจายน์นั่นเองซึ่งอ้วนคงเส้นคงวา อ้วนเสมอต้นเสมอปลาย

เมื่อย้อนมาถึงวัดไทย และภารกิจที่พระในวัดต้องพูดให้ชาวต่างประเทศฟัง รู้สึกว่าเป็นภาระหนักพอสมควร พระคุณเจ้าหลายท่านอ่านและเขียนเก่งเพราะจบปริญญษตรีที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ในเมืองไทยและไปต่อปริญญาโท (และปริญญาเอก)ที่อินเดีย ต้องคลุกคลีกับตำราภาษาอังกฤษ แต่ทักษะในการพูดอาจจะทำได้ไม่เหมือนใจ

ผมเองเคยมีความคิดอยู่เหมือนกันว่า จะไปอยู่ที่วัดไทยในต่างประเทศเพื่อทำงานอย่างนี้ให้พุทธศาสนา แต่ก็ต้องเลิกล้มความคิดนี้เพราะสุขภาพทุกวันนี้ไม่ค่อยดีเหมือนเมื่อก่อน ถ้าไปอยู่ที่นั่นอาจจะเป็นภาระต่อวัดแทนที่จะไปช่วยวัด

ในบล็อกนี้ ผมได้รวบรวมเว็บต่างๆ ซึ่งมีธรรมะสำหรับอ่านและฟังเป็นภาษาอังกฤษ ที่ลิงค์ข้างล่างนี้

[62] ชวนอ่านธรรมะภาษาอังกฤษ !

ธรรมะ

Accesstoinsight.org เว็บธรรมะที่ใหญ่และคุณภาพดีมาก ๆ

1.Homepage: http://www.accesstoinsight.org/

2.e-Books: http://www.accesstoinsight.org/outsources/e-books.html

3.Audio: http://www.accesstoinsight.org/outsources/audio.html

4.download ไฟล์ทั้งเว็บ: http://www.accesstoinsight.org/tech/download/bulk.html

5. เว็บที่คล้ายกับเว็บ Accesstoinsight.org - ใกล้ เคียง

ศึกษาเพิ่มเติม

หนังสือ “พุทธธรรม” บทนิพนธ์ ของ พระธรรมปิฎก (.. ปยุตฺโต)

pdf:

ลิงค์ที่ 1:http://www.buddha-dharm.com/indexpdf.htm

ลิงค์ที่ 2: http://www.mediafire.com/?rmtnnmyjjf3

Mp3:

http://www.fungdham.com/book/payatto-buddhadham.html

ราย ชื่อวัดไทยในต่างประเทศ - วิกิพีเดีย

ผมหวังว่าข้อมูลในหัวข้อนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพระคุณเจ้าที่ทำงานเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศบ้าง ไม่มากก็น้อย หรือถ้าท่านใดรู้จักพระคุณเจ้าเหล่านั้น จะ forward ลิงค์นี้ให้ท่านทราบก็จะเป็นพระคุณอย่างมากเลยครับ

พิพัฒน์

GemTriple@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: