วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553

[1329] PDF e-book Search Engine

สวัสดีครับ
E-book จำนวนมาก เป็นไฟล์ PDF มีให้เราดาวน์โหลดฟรีทางเน็ต

เราสามารถหาชื่อของ e-book ดังกล่าวนี้ โดย

วิธีที่ 1:
-ไปที่ การค้นหาขั้นสูง หรือ Advanced Search ของ Google ,
-พิมพ์ 1-2 คำที่เป็นชื่อหนังสือ,
-คลิกเลือก pdf ตรง File type/รูปแบบไฟล์,
-คลิกเลือก in the title of the page/ในชื่อของหน้า ตรง Where your keywords show up/แสดงผลการค้นหาที่มีคำของฉัน

หรือพิมพ์ allintitle: ชื่อหนังสือ filetype:pdf ลงไปในช่อง Search ของ Google ก็ได้

วิธีที่ 2:
-ไปที่ http://search.4shared.com/network/search.jsp
-คลิก แสดงตัวเลือกการค้นหา >>
-ตรงที่ Type of a file: เลือก pdf
-พิมพ์คำค้นลงไปในช่อง ชื่อแฟ้ม

วิธีที่ 3:
หาจากเว็บนี้
http://www.pdf-search-engine.com/
และ - เว็บคล้ายกัน

ด้วย 3 วิธีนี้ ท่านจะสามารถหา e-book ไฟล์ pdf จำนวนมากมายมาศึกษา ฟรี ๆ

พิพัฒน์
GemTriple@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: