วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2552

[1221] ฝึกอ่านข่าวกับ Oxford

สวัสดีครับ
วัตถุที่เราสามารถใช้เพื่อการฝึกภาษาอังกฤษนั้นมีหลายอย่าง แต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมเห็นว่าน่าจะใช้ได้กับแทบทุกคนก็คือ “ข่าว” ทั้งนี้ก็เพราะว่า
-ข่าวให้ข้อมูลและความรู้ที่น่าสนใจหรือคนทั่วไปควรรู้ควรติดตาม
-ข่าวเปลี่ยนปลงอยู่เสมอ ไม่ซ้ำซาก
-ข่าวมีให้ฝึกทุกทักษะ คือ ฟัง – พูด – อ่าน – เขียน
-ข่าวใช้ศัพท์ สำนวน ร่วมสมัย ทันสมัย

วันนี้ผมขอแนะนำเว็บชองสำนักพิมพ์ Oxford ที่ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านการอ่านข่าว ที่ลิงค์นี้ครับ Newsreader
ในข่าวแต่ละชิ้นที่เขาให้เราอ่านศึกษา ตอนจบจะมี Vocabulary Work ให้ศึกษา ดังนี้
Exercise 1: Find the word
Exercise 2: Deducing words from context
Exercise 3: Dictionary work
และมีเฉลย: answers to the exercises
น่าสนใจมากครับ

ศึกษาเพิ่มเติม:
[131] เรียน ภาษาอังกฤษ กับดิกดังระดับโลก
[39] เรียนภาษาจากหนังสือพิมพ์

พิพัฒน์
GemTriple@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: