วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2552

[1156] อ่านสุภาษิตทั่วโลก

สวัสดีครับ
สุภาษิต หรือ ภาษิต หมายถึง ถ้อยคำที่กล่าวแนะนำ สั่งสอน เตือนสติ ด้วยหลักความจริง ส่วนมากเป็นคำคล้องจอง มีการสืบทอดมาแต่โบราณและแต่ละชุมชน กระทั่งแต่ละเหล่าอาชีพก็มีสำนวนของใครของมันคล้ายกันบ้าง แตกต่างกันไปบ้าง ทั้งนี้เพราะที่มาไม่เหมือนกันแต่โดยความหมายมักเทียบเคียงกันได้ แม้แต่ภาษาต่างวัฒนธรรมก็ยังมีส่วนคล้ายกันในทางอุปมา (จาก สนุก! พีเดีย )

ในบล็อกนี้ ผมนำสุภาษิตมาให้ท่านศึกษาแล้วพอสมควร รวมอยู่ที่ลิงค์นี้ครับ คลิก

วันนี้ ผมนำสุภาษิตจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่รวบรวมไว้ที่ wikiquote มาให้ท่านศึกษา คลิก

ผมขอยกตัวอย่างบางประเทศ
Thai proverbs
Chinese proverbs
Japanese proverbs
Indian proverbs
American proverbs
English proverbs
Zen proverbs

สุภาษิต คือ ประสบการณ์ของแต่ละชาติที่สั่งสมมาเนิ่นนาน บางเรื่องหลายชาติตรงกันทั้งเนื้อหาและการอุปมา แสดงว่าหลายชาตินั้น ๆ มีความเห็นตรงกันว่าสุภาษิตนั้นเป็นคติที่น่ายึดถือเป็นหลักปฏิบัติ เพราะเป็นสิ่งที่ลองผิดลองถูกมานานพอสมควร จึงสรุปคำพูดที่เป็นสุภาษิตประจำชาติ การได้ศึกษาสุภาษิตเหล่านี้ คงช่วยให้ชีวิตของเราลดการลองลองถูกไปได้เยอะ

พิพัฒน์
GemTriple@gmail.com