วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552

[1155] How – To การใช้ชีวิต แบบชาวพุทธไทย

สวัสดีครับ
หลายท่านอาจจะได้อ่านหนังสือ ประเภท How-To ที่แนะนำการใช้ชีวิตที่ฝรั่งเขียนกันมาพอสมควรแล้ว วันนี้ผมขอแนะนำ How – To แบบชาวพุทธไทยกันบ้าง
1. มงคล 38 ประการ โดย พระพุทธเจ้า คลิก
2. กฎบัตรพุทธบริษัท โดย พุทธทาสภิกขุ คลิก
3. วัฒนธรรมช่าวพุทธไทย โดย พุทธทาสภิกขุ คลิก
4. ธรรมนูญชีวิต โดย ประยุทธ์ ปยุตฺโต
ภาษาอังกฤษ: คลิก
ภาษาไทย: คลิก
5. คำอธิษฐาน ๑๐ ประการ โดย อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ คลิก
6. สมบัติผู้ดี โดย ม.ร.ว. เปีย มาลากุล คลิก

พิพัฒน์
GemTriple@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: