วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

[1145] แนะนำ talking-eng.blogspot.com

สวัสดีครับ

บล็อก http://talking-eng.blogspot.com/ มี
1. บทสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ
2. คำอ่าน (เขียนเป็นภาษาไทย)
3. คำแปล
ท่านที่ต้องการฝึกพูดภาษาอังกฤษ น่าจะชอบใจครับ

ศึกษาเพิ่มเติม: ลิงค์ -สนทนา-

พิพัฒน์
GemTriple@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: