วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

[1115]วีดิโอประวัติสมเด็จโต–หลวงพ่อชา–อ.พุทธทาส

สวัสดีครับ
ในความรู้สึกของผม สมเด็จโต – หลวงพ่อชา – อาจารย์พุทธทาส ทั้ง 3 ท่านนี้ คือพระอริยะที่ต้องถือว่าคนไทยมีบุญที่ได้เกิดมาในช่วงเวลาที่ได้รู้เรื่องราวประวัติ ปฎิปทา และคำสอนของท่าน แม้แต่ละท่านอาจจะมีความโดดเด่นต่างกันบ้าง แต่ปัญญา เมตตา และบารมีของพระอริยะทั้ง 3 นี้นับว่าสูงสุดหาที่เปรียบได้ยาก

วันนี้ ผมขอแนะนำลิงค์วีดิโอประวัติของพระอริยเจ้าทั้ง 3 องค์นี้ เพื่อการศึกษาในวันสำคัญของชาวพุทธคือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่กำลังมาถึงใน 2 – 3 วันข้างหน้านี้

ประวัติสมเด็จโต (10 ตอน)
 http://tinyurl.com/83wpsff
 
ประวัติหลวงพ่อชา (44 ตอน)
http://www.ajahnchah.org/videos.htm

ประวัติอาจารย์พุทธทาสภิกขุ (12 ตอน)
ชีวิตและผลงาน พุทธทาส ภิกขุ Bdd_01
ชีวิตและผลงาน พุทธทาส ภิกขุ Bdd_02
ชีวิตและผลงาน พุทธทาส ภิกขุ Bdd_03
ชีวิตและผลงาน พุทธทาส ภิกขุ Bdd_04
ชีวิตและผลงาน พุทธทาส ภิกขุ Bdd_05
ชีวิตและผลงาน พุทธทาส ภิกขุ Bdd_06
ชีวิตและผลงาน พุทธทาส ภิกขุ Bdd_07
ชีวิตและผลงาน พุทธทาส ภิกขุ Bdd_08
ชีวิตและผลงาน พุทธทาส ภิกขุ Bdd_09
ชีวิตและผลงาน พุทธทาส ภิกขุ Bdd_10
ชีวิตและผลงาน พุทธทาส ภิกขุ Bdd_11
ชีวิตและผลงาน พุทธทาส ภิกขุ Bdd_12 จบ

ผมขอเสนอว่า ถ้าท่านใดทำได้ก็ให้ดาวน์โหลดไฟล์วีดิโอประวัติของทั้ง 3 ท่านนี้เก็บไว้เลย โดยใช้วิธีที่ผมแนะไว้ที่ลิงค์นี้
[968]ดาวน์โหลดวีดิโอจากเน็ต & TV โดยใช้ RealPlayer

พิพัฒน์
GemTriple@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: