วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2552

[1038]หาไฟล์ PowerPoint ทำสื่อการสอน, นำเสนองาน

สวัสดีครับ
ผมเองไม่ได้เป็นครู แต่เดาเอาว่า การมีสื่อการสอนที่ดีมีส่วนอย่างมากที่ช่วยให้เด็กที่เราสอน เข้าใจ พอใจ และเอาสิ่งที่สอนไปใช้ได้
และครูก็ไม่ได้มีหน้าที่สอนอย่างเดียว บางครั้งก็ต้องพูดให้ผู้ใหญ่, ผู้บังคับบัญชา, เพื่อนร่วมงาน หรือคนอื่น ๆ ฟัง
ถ้าพูดให้ศิษย์ฟัง เราเรียกว่า “สอน” แต่ถ้าพูดให้พูดผู้ใหญ่ฟัง เราเรียกว่า “นำเสนอ” และเท่าที่สังเกตดู ไฟล์ PowerPoint สามารถเป็นทั้งเครื่องมือช่วยสอน และเครื่องมือในการนำเสนอ การทำไฟล์ PowerPoint เป็น จึงมีประโยชน์มาก

แต่ถ้าท่านทำไม่เป็น(ผมเองก็ทำเป็นแค่นิดเดียว) และตอนนี้อยากจะได้ไฟล์ PowerPoint มาใช้งานด้านการสอนหรือการนำเสนอเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ อาจจะลองหาจากเน็ต โดยให้ Google ช่วยหา

คลิกดาวน์โหลดคำแนะนำพร้อมภาพประกอบ ในการหาไฟล์ PowerPoint จากอินเตอร์เน็ต ได้ที่นี่ครับ คลิก

พิพัฒน์
GemTriple@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: