วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2552

[992] dictionary + encyclopedia ที่น่าสนใจ

สวัสดีครับ
การเรียนภาษาอังกฤษนั้น คือการฟัง พูด อ่าน เขียน นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 อย่าง คือ
อย่างที่ 1 คือ “เข้า” ได้แก่ เข้าทางหู – คือ ฟัง และเข้าทางตา - คือ อ่าน
อย่างที่ 2 คือ “ออก” ได้แก่ ออกทางปาก คือ พูด, และออกทางมือ – คือเขียน

ถ้าไม่มีของเข้าก็ไม่มีของออก คือถ้าไม่ฟังและอ่านเยอะ ๆ ก็ย่อมไม่สามารถพูดและเขียนได้ บางคนใจร้อนเรียนภาษาอังกฤษไม่กี่วันก็อยากจะพูดให้ได้คล่องเลย แต่ไม่อยากทนฟังหรือทนอ่าน อย่างนี้ก็ยากครับ

วันนี้ผมมี 1 เว็บมาแนะนำ เป็นเว็บดิกชันนารีอังกฤษ – อังกฤษ สำหรับเด็กและเยาวชนและผู้ใหญ่ เขาทำหน้าตาเว็บน่าสนใจมาก
เว็บนี้ครับ:
http://www.askkids.com/web?o=0&l=dir&q=dictionary&pch=lng

เพื่อพิมพ์คำที่ค้นหาลงในช่องแรก คือ Find the definition on ask.com: แล้ว
- เขาจะแสดงความหมายในหน้าตาที่เป็นกันเอง
- คลิกฟังเสียงอ่านได้ด้วย
- ที่คอลัมน์กลางหน้าใต้บรรทัด Search Results for "dictionary: คำค้น” มีคำนิยาม หรือ definition ของคำศัพท์หรือวลีที่ต่อเนื่องจากคำที่ท่านพิมพ์ค้น
- ด้านคอลัมน์ซ้ายมือ คลิก Narrow Your Search, Expand Your Search, Related Names, Filter By Age, Kids Hotspots และที่คอลัมน์ขวามือ คลิกที่ Images และ More เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำที่ท่านค้น

ผมเอาเว็บนี้มาแนะนำก็เพราะว่า
- เป็น dictionary ที่น่าสนใจ
- เป็นสารานุกรม หรือ encyclopedia คุณภาพดีควบคู่ไปด้วย คือ ให้ความรู้เพิ่มเติมที่ปลอดภัยและกลั่นกรองมาชั้นหนึ่งแล้วว่าเหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนและผู้ใหญ่ โดยท่านไม่ต้องไปผจญภัยกับโฆษณาถ้าหากท่านใช้ Google เป็นตัวช่วยหาเรื่องที่ต้องการอ่าน

พิพัฒน์
GemTriple@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: