วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

[2307] อ่านบทความเกี่ยวกับพุทธ,คริสต์,อิสลาม จาก Encyclopedia Britannica


สวัสดีครับ
พูดกันมากว่า คนไทยเราต้องเตรียมตัวต้อนรับการเข้าเป็นสมาชิกประชาคมเศรษกิจอาเซียน หรือ AEC – ASEAN Economic Community ในปี 2015 และก็พูดกันอีกว่าเราต้องเตรียมตัวฝึกภาษาอังกฤษ   เพื่อจะได้พูดจากับเขาให้รู้เรื่อง

ผมว่านอกจากเรื่องภาษาแล้ว  เรายังต้องเตรียมเรียนรุ้เรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศอาเซียนด้วย ไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตร์  ศาสนา วัฒนธรรม ความรู้สึกนึกคิด รสนิยม ขนบธรรมเนียม ความเชื่อ วิธีปฏิบัติ และอะไรต่ออะไรอีกสารพัดอย่างของเพื่อนบ้านอาเซียนของเรา ยิ่งรู้จักเขามากเท่าไร ก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความสัมพันธ์อันราบรื่นมากเท่านั้น

ผมมาคิดถึงเรื่องศาสนา ซึ่งในกลุ่มอาเซียนเราก็นับถือกัน 3 ศาสนาใหญ่ ๆ คือ พุทธ คริสต์ อิสลาม  ผมว่าถึงเวลาแล้วหละครับที่เราควรจะเรียนรู้ทำความเข้าใจศาสนาทั้ง 3 นี้ให้เข้าใจมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการเข้าใจเพื่อนบ้านต่างชาติในอาเซียนแล้ว ยังเป็นคุณต่อการเข้าใจคนไทยด้วยกันเองที่นับถือศาสนาที่ต่างจากเรา

ผมมานั่งนึกดูว่า การศึกษาเช่นนี้ควรจะอ่านหนังสือเล่มใดซึ่งให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมา ให้รายละเอียดที่ควรจะรู้อย่างครบถ้วน และเขียนโดยคนที่ไม่มีอคติ  พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ เขียนอย่างไร้อารมณ์ คือ ขณะที่เขียนเล่าเรื่องนี้ให้เราอ่าน ผู้เขียนไม่มีอารมณ์รัก ไม่มีอารมณ์ชัง ไม่มีอารมณ์เข้าข้างโน้น ข้างนี้ ใด ๆ ทั้งสิ้น เขียนอย่างละเอียด เก็บข้อมูลจากทุกด้าน ทุกมุม  เรื่องที่เขียนอย่างไร้อารมณ์ ตรงไปตรงมา  ไม่เข้าใครออกใคร ดังเช่นที่ผมพูดมานี้  จะหาอ่านได้จากแหล่งไหน?

ผมเห็นว่า แหล่งที่คนทั่วไปในโลกให้ความเชื่อถือมากที่สุดก็คือ สารานุกรม หรือ Encyclopedia โดยสำนักที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลก ก็น่าจะเป็น Encyclopedia Britannica

ผมจึงนำบทความจาก Encyclopedia Britannica  เกี่ยวกัศาสดาและศาสนาทั้ง 3 นี้ มาให้ท่านดาวน์โหลดเพื่อศึกษา เชื่อว่า บทความดี ๆ ที่อ่านไร้รสชาติเช่นนี้ จะให้ประโยชน์ที่คุ้มค่าต่อการอ่านอย่างมาก

ขอเชิญครับ....

จากเว็บ box.com
เมื่อคลิกแต่ละลิงค์ และ loading จบแล้ว,
-ถ้าต้องการ download เพื่อเก็บไฟล์ไว้ ให้คลิก Download ที่ด้านบนขวาของหน้า
-ถ้าต้องการอ่าน online,ให้คลิกรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ (Go full screen) ที่มุมล่างขวาของหน้า เพื่ออ่านเต็มจอ
(ถ้าต้องการกลับมาอ่านขนาดจอปกติ ก็ให้กด Esc)

Buddha
Buddhism
Jesus Christ
Christianity
Muhammad
Islam


พิพัฒน์

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เจริญพร ขอบใจ โยมพิพัฒน์ ทีีนำข้อมูลดี ให้ได้ศึกษามากมาย

ขอให้ความสุขๆ ทุกวันกับการนำสิ่งดีสู่ผู้ติดตามอ่าน