วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554

[1949] เอกสารฟรี จาก สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา


สวัสดีครับ
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ผมไปเข้าร่วมการสัมมาเรื่อง ระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) ภายใต้โครงการความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region: GMS) ซึ่งจัดโดย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) หรือ International Institute for Trade and Development (ITD) ที่โรงแรมรามาการ์เด้น

เรื่องที่จะเก็บมาฝากวันนี้ ไม่ใช่เนื้อหาของการสัมมนาหรอกครับ แต่จะบอกว่า  เว็บไซต์ของสถาบันฯ คือ
เขามีเอกสารให้ดาวน์โหลดฟรี มีหลายเล่มที่ผู้ประกอบธุรกิจอาจจะสนใจ
ที่ลิงค์นี้ครับ 

และคงจะมีที่น่าสนใจอีกไม่น้อย สำหรับบางท่าน ที่ลิงค์ข้างล่างนี้
เอกสารเผยแพร่

ข้อมูลความรู้

เรื่องที่ผมอยากสำรวจ  แต่ไม่มีเวลาทำก็คือ ผมเข้าใจว่า เว็บไซต์ของหน่วยราชการไทย  หรือองค์กรที่สังกัดหน่วยราชการ หรือองค์กรภาคเอกชน หรือ ฯลฯ จำนวนไม่น้อย ที่ผลิตเอกสารทางวิชาการให้ดาวน์โหลดฟรี  ซึ่งสามารถเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ต้องใช้
ถ้าท่านใดรู้จักเว็บไซต์เหล่านี้  ช่วยแจ้งด้วยนะครับ จะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่น ด้วย
ขอบคุณครับ

พิพัฒน์
e4thai@live.com

ไม่มีความคิดเห็น: