วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

[1814] ฟังเทศน์ ดีกว่า อ่านหนังสือธรรมะ !!

สวัสดีครับ
สำหรับบางท่าน การอ่านหนังสือธรรมะหรือการฟังเทศน์มีผลดีไม่ต่างกัน เขาได้สาระธรรมเท่ากัน แต่สำหรับผม การฟังเทศนาธรรมได้ผลดีมากกว่าการอ่านหนังสือธรรมะ

เมื่อผมฟังเทศน์ของอาจารย์พุทธทาสหรือหลวงพ่อชา หรืออีกหลายท่าน น้ำเสียงของท่านเป็นน้ำเสียงของผู้ที่รู้แจ้ง มีพลัง มีการเน้น ย้ำ แสดงถึงความสงบ เมตตา และมั่นคงในธรรมะที่ท่านสอน เมื่อฟังธรรมจากท่าน ผมรู้สึกถึงความใกล้ชิด คล้ายกับได้นั่งใกล้ธรรมาสน์ ฟังคำสอนที่เข้าถึงใจ

เมื่อผมอ่านธรรมะที่พิมพ์จากเทศนาของท่าน แม้สาระจากธรรมจะเป็นเช่นเดียวกัน แต่พลังจากน้ำเสียงที่สร้างความเข้าใจ ความมั่นใจ ความศรัทธาเสื่อมใส นั้นหายไป ผมต้องสร้างพลังนี้ด้วยสมาธิและความตั้งใจในการอ่าน ซึ่งหลายครั้งก็สร้างไม่ค่อยได้ หรือได้แต่ไม่ดี

เว็บธรรมะทั้งหลายในเมืองไทย มักจะมีทั้งหนังสือธรรมะให้อ่าน และเสียงเทศนาธรรมให้ฟัง วันนี้ผมรวบรวมเฉพาะเสียงเทศนาธรรมมาให้ท่านผู้อ่าน บางเว็บมีเสียงธรรมของพระภิกษุหลายท่าน บางเว็บก็มีเฉพาะท่านเดียว

ผมขอเชิญชวนให้ท่านเข้าไปฟังธรรม และได้รับพลังจากสาระและน้ำเสียงของพระภิกษุผู้แสดงธรรม ขอให้ทุกท่านได้รับความอิ่มใจจากธรรมะอันเป็นสาระอันประเสริฐของชีวิต


ฟังเทศนาธรรมจากพระภิกษุหลายรูปที่ 4 เว็บนี้
http://www.fungdham.com/sound/sound.html
http://www.dhammajak.net/audio/dhamma/index.php
http://www.dhammathai.org/sounds/dhammasound.php
http://www.tamdee.net/

รวมเสียงธรรมพระไพศาล วิสาโล
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

อาจารย์พุทธทาส
http://www.buddhadasa.in.th/site/sounds.php
http://www.buddhadasa.in.th/site/sounds_f.php
http://www.buddhadasa.in.th/site/audiobooks.php

หลวงพ่อชา
http://www.watnongpahpong.org/mp3play.php
http://www.fungdham.com/sound/cha.html

วีดิโอ
หลวงพ่อชา สอนทำสมาธิ
รวมคำสอน หลวงพ่อชา

วีดิโอ ฟังธรรมเกี่ยวกับหลวงพ่อชา เล่าโดยศิษย์ฝรั่ง
Ajahn Sumedho Dhamma talk at Amaravati 2006
1- 2- 3- 4- 5
Gratitude For Our Teacher by Ajahn Sumedho
1- 2- 3- 4
Timeless Teachings of Ajahn Chah by Ajahn Siripanno
1- 2- 3  

เสียงสวดมนต์และเสียงธรรม
เสียงของท่าน ว.วชิรเมธี
รวมเสียงเทศนา ครูบาอาจารย์
เสียงอ่านหนังสือ-ฆราวาส
มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ชมรมกัลยาณธรรม

ดังตฤณ
http://www.dungtrin.net/multimedia/
http://www.ideaforlife.net/dhamma/sound/index.html
http://www.ideaforlife.net/dhamma/sound_other/index.html

หลวงพ่อปราโมทย์
50 นิทานธรรมะ

http://audio.palungjit.com/
รวมเสียงเพลงธรรมะ

รายการวิทยุสาวิกา (เสถียรธรรมสถาน)

ฟังธรรมะภาษาอังกฤษ จากพระภิกษุหลายท่าน

พิพัฒน์
GemTriple@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: