วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2552

[1184] ทดสอบ-ทบทวนศัพท์ เพื่อพัฒนาทักษะการพูด

สวัสดีครับ
วันนี้ผมขอแนะนำเว็บนี้
http://www.onlinethaidictionary.com/
ผมมีวัตถุประสงค์อยู่ 2 อย่างในการแนะนำเว็บนี้
1. แนะนำเว็บดิกชันนารี ไทย – อังกฤษ ที่ท่านสามารถใช้งานขณะต่อเน็ต
2. อยากจะให้ท่านใช้เว็บนี้เป็นของเล่นทบทวน – ทดสอบ คำศัพท์ ทั้งศัพท์เดี่ยว ศัพท์หมวด วลี ต่าง ๆ เช่น เมื่อท่านพิมพ์ศัพท์เดี่ยวข้างล่างนี้ลงไป และ Enter จะปรากฏคำศัพท์มากมายที่แจกลูกจากศัพท์เดี่ยวเหล่านี้

ขอแนะนำว่า ท่านอย่าเพิ่งดูเฉลย ให้นึกจนสมองเหนื่อยเล็กน้อย จนนึกออกหรือนึกไม่ออกก็ตามแล้วจึงค่อยเหลือบตาไปดูคำแปลที่เขาให้ไว้

ท่านอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคำแปลที่เขาให้ไว้ก็ได้ เพราะการแปลศัพท์เป็นศาสตร์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด แต่ขอรับรองว่าด้วยวิธีการทบทวน และ ทดสอบ คำศัพท์ อย่างนี้ ถ้าฝึกบ่อย ๆ ฝึกเป็นประจำทุกวัน จะช่วยให้ท่านพัฒนาคำศัพท์ และเมื่อถึงเวลาที่ท่านจะต้องพูด ท่านจะแปลกใจว่า ท่านนึกคำศัพท์ วลี หรือประโยคที่จะพูดได้เร็วและง่ายขึ้น

ลองพิมพ์คำตัวอย่างเหล่านี้ลงไป หรือคำอื่น ๆ ก็ได้ครับ
http://www.onlinethaidictionary.com/

-บ้าน
-น่า
-กิน
-ข้าง
-คน
-งาน
-ใจ
-ชอบ
-สี
-ต้น
-ชาว
- ฯลฯ


ลองเล่นดูเถอะครับ ผมขอรับรองว่าได้ผลแน่ ๆ

พิพัฒน์
GemTriple@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: