วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

[1932] เชิญฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่นี่ครับ

สวัสดีครับ
ในบล็อกนี้ ผมรวมบทความเกี่ยวกับการสนทนาหรือการออกเสียงภาษาอังกฤษไว้ที่ลิงค์นี้ -สนทนา- ซึ่งนับจนถึงวันนี้ มีประมาณ 200 บทความ หรือประมาณ 10 % ของบทความทั้งหมด  เหตุที่ผมสนใจเรื่องนี้มาก ก็เพราะท่านผู้อ่านสนใจเรื่องนี้มาก

ถ้าท่านผู้อ่านถามผมว่าบทความใดดีที่สุด ผมตอบไม่ได้ แต่ถ้าเจาะลงให้ผมหาวลีหรือประโยคภาษาอังกฤษ ที่สามารถใช้พูดในชีวิตประจำวันทั่ว ๆ ไป ผมก็ขอเสนอบทความหรือเว็บข้างล่างนี้ 

เกณฑ์ที่ผมใช้คัดเลือก คือ
1)มีวลีหรือประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หลากหลายสถานการณ์
2)มีให้คลิกฟังเสียง พร้อมกับข้อความให้อ่าน

เมื่อท่านผู้อ่านคลิกเข้าไปดูประโยค และคลิกฟังการออกเสียง ท่านสามารถใช้วิธี play pause +repeat(คือพูดตาม)ได้ตลอดการฝึก  จะฝึก(ฟังและพูดตาม)ซ้ำไปซ้ำมาสักกี่เที่ยวก็ได้ จนฟังคุ้นหู และพูดคล่องปาก (ตอนคล่องปากและจำได้แล้ว ให้ฝึกพูดตามโดยไม่ต้องมอประโยค)


เว็บที่มีคำแปลประโยคสนทนาเป็นภาษาไทย
(คลิกประโยคที่ต้องการ)

เว็บฝรั่งที่ไม่มีการแปลเป็นภาษาไทย
-คลิก Section ที่ต้องการในคอลัมน์ซ้าย
-คลิกหัวข้อที่ต้องการ ในคอลัมน์ขวา
-คลิกที่ประโยค จะได้ฟังเสียงอ่าน และฝึกพูดตาม
เว็บนี้ http://www.talkenglish.com/  ยังมีเรื่องให้ฝึกอ่าน-ฟัง-พูด อีกเยอะ ให้ท่านคลิกที่เมนูที่คอลัมน์ซ้ายมือของหน้า

[2] Phrases for Conversation 

http://www.eslgold.com/speaking/phrases.html

มีทั้งหมด 5 ระดับ คือ
- Low Beginning 
- High Beginning
- Low Intermediate
- High Intermediate 
- Advanced
เมื่อถึงหน้าที่มีประโยคสนทนาภาษาอังกฤษ และมีคำว่า Click for Audio ให้ท่านคลิกขวาที่ลิงค์ Click for Audio และคลิกซ้าย Open in new tab ทั้งนี้เพื่อมิให้หน้าของ audio บังหน้าที่มีประโยคสนทนา

[3] http://www.focusenglish.com/dialogues/conversation.html

คลิกหัวข้อการสนทนา ที่คอลัมน์ซ้ายมือ 

YouTube.com  

useful expressions in english-YouTube

ศัพท์ สำนวน วลี ประโยค มากมาย ที่ควรจำไว้ใช้ในการสนทนา(ดีมาก ๆ ครับ)

ส่วนเว็บหรือบทความข้างล่างนี้  ไม่มีไฟล์เสียงให้คลิกฟัง มีแต่ประโยคภาษาอังกฤษให้อ่าน
เว็บไทย
[1] เรียนลัดไวยากรณ์จากการสนทนา 
เว็บฝรั่
http://www.englishdaily626.com/conversation.php
มีบทสนทนามาให้  และประโยคที่ต้องการสอนจะเป็นสีแดง มีคำอธิบายการใช้ประโยคนี้ด้านล่าง

พิพัฒน์
e4thai@live.com

ไม่มีความคิดเห็น: